Par konferenci “Stiprinot sadarbību” 27.04.2017. Priekulē

pasakums Priekule 27. aprīlī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika konference “Stiprinot sadarbību”, ko rīkoja Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Priekules novada pašvaldības Sociālo dienestu. Konference tika rīkota “Interreg” Baltijas jūras reģiona programmas atbalstītā sadarbības projekta “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE) ietvaros. Projekta uzsvars ir uz sociālo spēcināšanu reģionos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sociālajiem darbiniekiem, atbalsta un ieinteresētajām personām.

Konferenci atklāja Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere. Liepājas Diakonijas centra (LDC) vadītājs Mārtiņš Urdze pastāstīja par SEMPRE projekta darbību. Dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Latvijas Universitātes veikto pētījumu par cilvēku ar īpašām vajadzībām  dzīves apstākļiem un faktoriem, kas tos ietekmē.  Bija labās prakses piemēri ar mērķi parādīt konferences mērķauditorijai – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – dažādas iespējas, cik daudzveidīgas var būt kopīgās aktivitātes. Vārds tika dots Lilitai Kaupužai un … no Liepājas Neredzīgo biedrības, kas klātesošos pastāstīja par rokdarbiem, kas top interesantajā tapošanas tehnikā, aicinot to apgūt arī citus interesentus. Ar savu darbību iepazīstināja arī Priekules Sociālā dienesta Atbalsta centra vadītāja Dace Vanaga un Liepājas Kaulu un locītavu saistaudu slimnieku biedrības (LKLSSB) vadītāja Aija Moskovaja. Kustīgajā pauzē, iesaistot visus klātesošos, biedrības pārstāve … demonstrēja praktiskus vingrinājumus. No LDC puses labās prakses piemērs bija “Domino” tirdziņš un dažādu grupu nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kā starptautisks piemērs tika demonstrēta prezentācija no Anglijas mazpilsētas rokdarbu pulciņa ar provocējošu nosaukumu “Dziju spridzinātāji”.

 

 

Muzikālajā pauzē konferences dalībniekus priecēja Priekules mūzikas un mākslas skolas audzēknis akordeonists Reinis Isakovs.

 

M. Urdze konferences dalībniekus iepazīstināja ar mikroprojekta ideju, kas paredzēta SEMPRE projekta ietvaros trijos Liepājas lauku reģionos: Rucavā, Grobiņā un Priekulē. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kopīgi jāizplāno kāda kopīgi veicama aktivitāte  vai pasākums, jāuzraksta projekts, tādā veidā iegūstot iespēju saņemt paredzētos finansiāla atbalsta līdzekļus no SEMPRE projekta, kura mērķis ir dot pirmo atspērienu vai impulsu cilvēkiem, apvienojoties domu biedru grupās, pašiem uzsākt kopīgu aktīvu darbību. Mikroprojekta pamatā var būt visdažādākās idejas, tikai tām ir jānāk no pašu vidus un jābūt realizējamām.

 

 

Pēc tam notika darbs grupās, kur bija iespēja padomāt, dalīties un atbildēt uz jautājumiem, lai dalībnieki ne tikai apzinātos savas problēmas un vajadzības, bet arī pārdomātu, kādu pienesumu katrs no viņiem var dot apkārtējiem ar saviem talantiem, prasmēm un iespējām. Un, parunājoties vienam ar otru, atklājas, ka ikvienam ir kaut kas, ko dot otram: saruna, kopīga šaha spēle, malkas uznešana otrajā stāvā, dalīšanās ar garšīga ēdiena recepti u.c. Bet vissvarīgākā lieta, kas nav izmērāma naudas izteiksmē, ir prieks par kopā būšanu. Senā tibetiešu paruna par to, ka palīdzēdams citiem, tu palīdzi pats sev, filozofiski sasaucas ar latviešu dzejnieka Jāņa Raiņa teikto, ka dodot gūtais neatņemams.

 

SEMPRE projekta ietvaros šādas konferences ir notikušas arī Rucavā un Grobiņā. Par savu pieredzi tālākas pašsadarbības veidošanā pastāstīja rucavnieki un grobiņnieki. Grobiņnieks Andris Leimants, kam ir tikai viena roka, gatavo dažādus suvenīrus un citas interesantas lietas no koka un citiem materiāliem. “Man ir tik daudz ideju, ka es tām netieku līdzi. Nespēju visas realizēt,” saka rosīgais vīrs. Lielākā problēma cilvēkiem ir dzīve četrās sienās un ar to saistītā vientulība. Vissvarīgākā nepieciešamība visās darba grupās cilvēkiem bija kopā būšana un darbošanās. Cilvēki ar īpašām vajadzībām vēlas dzīvot aktīvu, piepildītu dzīvi, braukt ekskursijās, apmeklēt pasākumus un sarīkojumus. Gandrīz visi uzsvērta, ka pietrūkst elementāras sociālas saskarsmes – vienkāršas parunāšanās ar otru cilvēku. 

 

Konferenci rīkoja Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Priekules novada pašvaldības Sociālo dienestu. Dienas kārtību sk. te> ; bilžu galeriju no konferences te>

 

Sagatavoja Inga Audere, biedrība “Krīstīga Atbalsta Apvienība”.

 


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1