Par konferenci “Stiprinot sadarbību” Rucavā 10.11.2016.

Rucava

Konferenci atklāja Rucavas Sociālā dienesta sociālā darbiniece Daiga Grenovska un novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, uzrunājot pasākuma dalībniekus. Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze turpināja mērķauditoriju un interesentus iepazīstināt ar SEMPRE projektu, sniedzot ievadu tajā. Sekoja īss ieskats Latvijas Universitātes pētījumā šī projekta ietvaros. Labās prakses piemērus sniedza Liepājas Reimatiķu biedrība, Neredzīgo biedrība un Diakonijas centra “Domino” tirdziņš. Skaistu muzikālu sveicienu dāvāja Austras bērni. Pēc pusdienām tika sniegta informācija par mikroprojektu, un sekoja grupu darbs par to, ko darīt, lai uzlabotu savu dzīvi?  

Grupas Rucava

Tika apkopotas šādas atbildes uz jautājumiem:

Ko Jūs vēlētos uzlabot savā dzīvē?
– vairāk strādāt, mazāk gulēt;
– iziet sabiedrībā, nodarbības, vingrot;
– attīstīt domāšanu;
– iespējas pulciņiem;
– veidot domubiedru grupu, kas tiktos reizi mēnesī;
– veselīgi gatavot dažādus ēdienus.

Vai ir kāda lieta, kas attiecas uz visiem grupas dalībniekiem?
– kopīga tikšanās;
– uzaicināt viesus;
– pieredzes apmaiņa;
– lekcijas par medicīnu, kulināriju; mājās gatavotu ēdienu degustācijas; sarunas ar dzejniekiem, rakstniekiem.

Kas ir tie galvenie šķēršļi, kāpēc kādu problēmu nevar uzlabot?
– kūtrums, slinkums;
– trūkst organizētāju;
– problēmas ar transportu.

Kādas ir idejas to risināšanai?
– jāatrod un jāuzrunā uzņēmīgs cilvēks;
– par transportu jautāt pašvaldības izpilddirektoram.

Kā katrs dalībnieks varētu iesaistīties ar savu pienesumu kopīgā projektā? Kā ikviens varētu palīdzēt citiem ar saviem talantiem, prasmēm, iespējām?
– PIEDALĪTIES;
– ar prasmēm elektronikā, remontēt datorus, televizorus, radio u.tml.;
– ar lauku darbiem;
– ar datorprasmēm;
– ar ēdiena gatavošanu, receptēm;
– palīdzot vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Vai ir konkrēti priekšlikumi, ko cilvēki vēlētos darīt kopā?
– pirms Ziemassvētkiem organizēt darbnīcu – kā no vienkāršiem materiāliem pagatavot jauku dāvanu, svētku dekorus u.c.
Sekoja grupu darba prezentācija, diskusijas un kopīga lēmuma pieņemšana par mikroprojektu Rucavā. Konference noslēdzās ar kopdziesmu. 

Konferences laikā darbojās mērķgrupas darinājumu izstāde.

Neredzigo Rucava

Liepājas Neredzīgo biedrības rokdarbi

Diakonija Rucava

Domino tirdziņš

Konferences dalībnieku darbība pēc konferences turpinās. Rucavas atbalsta grupa tiekas reizi mēnesī kopīgās aktivitātēs. Notikušas darbnīcas ar šādām aktivitātēm: Adventa vainaga gatavošanas darbnīca, apsveikuma kartiņu izgatavošana, jaunas dažādu ēdienu receptes no palīdzības pakas produktiem, dekupāža; apmeklēti kopīgi pasākumi: Ziemassvētku pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas Diakonijā; pārstāvēta Grobiņas novada konference.

Rucava Grobina 1

Rucavas konferences dalībnieki M.Urdze, D.Grenovska u.c. Grobiņas konferencē “Stiprinot sadarbību” Medzē 25.01.2017.

Rucava Grobina 2

Foto: 1.,2. ,3., 4. – Laila Ņikuļina, abas pēdējās – 5., 6. – Karīna Krieviņa

Sagatavoja Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība” 


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1