Par konferenci Tallinā 13.-15.09.2017.

M. Urdze iepazīstina ar paveikto

No 13. līdz 15. septembrim Igaunijas galvaspilsētas Tallinas Nacionālajā bibliotēkā notika INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas atbalstītā projekta SEMPRE vidustermiņa atklātā konference “Social Innovation un Organisational Change Challenges and Opportunities for Social Service Providers” (“Sociālās inovācijas un organizatoriskās pārmaiņas. Izaicinājumi un iespējas sociālo pakalpojumu sniedzējiem”), kā arī starptautiskā partnertikšanās.

Konferenci atklāja Igaunijas republikas Sociālās aizsardzības lietu ministre Kaia Iva (Kaia Iva), Igaunijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Urmass Vilma (Urmas Vilma) un Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas darba un SEMPRE projekta vadītājs Heiko Nass (Heiko Naß).

Zviedrijas Lūleo Tehnoloģiju Universitātes asociētā profesore Malina Lindberga (Malin Lindberg) sniedza priekšlasījumu “Zinātniskais impulss: organizatoriskās kapacitātes lauku sociālajām inovācijām”. Heiko Nass un Igaunijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas darba departamenta vadītājs un Sociālo aktivitāšu fonda priekšsēdētājs Āvo Ūpruss (Avo Üprus) prezentēja savas pārdomas par to, ko var mācīties no dažādu valstu sociālo pakalpojumu sniedzēju dotajām un apkopotajām atbildēm.

Ar sociālā uzņēmuma veiksmes stāstu dalījās šāda Igaunijas uzņēmuma “Söbralt söbrale” pārstāvis. Atšķirīgus mikroprojektus prezentēja SEMPRE dalībnieki no Igaunijas, Vācijas un Somijas. Par reāliem un ilgtspējīgiem galalietotāju iesaistīšanas izaicinājumiem runāja Dānijas, Igaunijas un Zviedrijas partneri. Pēc tam sekoja grupu darbs “Pasaules kafejnīca”, kur klātesošie iedziļinājās dažādos jautājumos, kas saistīti ar organizāciju attīstību spēcināšanas virzienā. Līdztekus grupu darbam interesenti varēja izvēlēties apmeklēt arī darbnīcu “Attīstības iespējas, iesaistot galalietotājus no riska grupām”, ko vadīja Apvienotās Karalistes Nortumberlendas Universitātes lektores. Darba grupu laikā tika meklētas atbildes par problēmu iespējamiem risinājumiem darbā ar projekta dažādajām mērķa grupām.

Par sociālās inovācijas politikas sistēmas radīšanu runāja Igaunijas Sociālo lietu ministrijas ģenerālsekretāra vietnieks sociālās politikas jautājumos Raits Kūss (Rait Kuuse). Ar savu izvērtējumu par projekta norisi “SEMPRE – quo vadis?” konferenci noslēdza SEMPRE projekta koordinatore no Šlesvigas-Holšteinas Diakonijas Dorisa Šīra (Doris Scheer). Konferences gaitā dalībniekiem laiku pa laikam bija iespēja iesaistīties kopējā aktivitātē: varēja pieslēgties kopējam balsojumam “Interactive intermezzo” par dažādiem projekta “SEMPRE” norisē aktuāliem jautājumiem.

Konferencē piedalījās projekta partneri no 16 valstīm, kā arī interesenti no Igaunijas, Somijas un Vācijas. Tika skatīti daži mikroprojektu veidošanas piemēri. Sekoja diskusijas.

Starptautiskās partnertikšanās laikā dalībnieki dalījās pieredzē par tādām tēmām kā “Pakalpojumu attīstība – pieredze, rezultāti un izvērtēšana”, “Atbalsts mikroprojektiem – instrumenti un pirmās pieredzes”, “Apmācību moduļi pakalpojumu sniedzējiem: saturs, forma, izvērtēšana”, “Ceļā uz organizāciju ceļvedi: konkrēti plāni un uzdevumu sadalīšana starp partneriem”, “Spēcināšanas rokasgrāmata: rakstīšanas un rediģēšanas process”.

Profesore Anna Stepčenko prezentēja Latvijas Universitātes pētījuma pirmos ekspertu interviju rezultātus un turpmākos soļus. Tika prezentētas dažādo darba grupu aktivitātes, kā arī konstatēts, cik tālu sasniegti mērķi un ko plānots izdarīt tuvākajā laikā.
Partnertikšanās otrajā dienā projekta dalībniekiem bija iespēja uzklausīt Āvo Ūprusa pieredzi no Harkujārves daudzfunkcionālo pakalpojumu centra, kā arī apmeklēt kopienas baznīcu un Cerības ciematu, gūstot ieskatu par tā darbību. M. Urdze iepazīstināja (1.attēlā) ar Liepājas Diakonijas centra paveikto SEMPRE projektā. Projekta koordinatoru pieredzes apmaiņas sapulcē tika noskaidrots, kādas projektā ieteiktās metodes saistībā ar projekta darbības ievirzi uz mikroprojekta uzsākšanu un mērķgrupu spēcināšanu izmanto katra dalībvalsts. Paralēli notika grupas darbs par tēmu “Finanses un ziņojumi, ārējie indikatori, komunikācija, nākamie soļi”. Visiem dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli, iespaidus un secinājumus par vidustermiņa konferences norisi, kā arī tika lemts par projekta noslēguma konferences vietu un laiku.

Latvijas partneri konferencē

Latvijas partneri: A. Stepčenko un L. Jaunromāne no Latvijas Universitātes un  M. Urdze no Liepājas Diakonijas centra

Foto: Karīna Krieviņa

 

Publicēja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1