Par Krusta draudzes padomes un valdes vēlēšanām

2012. gada 25. martā notika Liepājas Krusta draudzes padomes un valdes vēlēšanas. Padomē tika ievēlēti: draudzes priekšniece – Anita Rupeika; mantzine – Ināra Janēvica; Svētdienas skola – Karīna Krieviņa; diakonija – Inese Biteniece; lietvede/ kasiere – Velta Maļika; interneta mājas lapas un draudzes avīzes redaktore – Inga Audere; darbs ar jauniešiem – Helga Krieviņa; saimniecība – Dzintra Krīgere, Gatis Rupeiks; Veselības istaba – Ināra Laure. Revīzijas komisija: Daiga Grauduže, Laine Laizāne. No tiem ievēlēti valdē:  Anita Rupeika, Ināra Janēvica, Karīna Krieviņa, Inese Biteniece un Velta Maļika.