Par LELBāL prāvesta Kārļa Žola viesošanos 12.08.2018.

dr51 2018.gada 12.augustā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojumā, atsaucoties ielūgumam, viesojās LELBāL Latvijas iecirkņa prāvests Kārlis Žols. Sadraudzībā pēc dievkalpojuma viņš īsumā komentēja pašreizējo situāciju draudzes un LELBāL starpā, paužot LELBāL virsvaldes nostāju un sapratni pret draudzi. Neskatoties uz draudzes un LELBāL viedokļu šķelšanos, LELBāL ir gatava vajadzības gadījumā atbalstīt draudzi arī praktiski. Organizācijai ir svarīga ikviena draudze, ikviens cilvēks un mūsu dārgā Latvija. To apstiprina gan arhibīskape Lauma Zušēvica, gan viņš. K. Žols ieskicējLELBāL ieceres turpmākai s darbībai šajā valstī un atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Arī LELBāL draudžu dievkalpojumi ir apmeklēti. Viņam Rīgā ir radusies interesentu kopa, kaapmeklē meditāciju vakarus, kuros tiek apskatīti dādi kristīgi jautājumi un prakse. Domubiedru kopapsver iespēju dibināt draudzi. Tikšanās noslēgumā ielūdzām prāvestu K. Žolu uz Liepājas Krusta ev. lut. draudzes  90.jubilejasvinībām, kam viņš arī laipni atsaucās.