Par Liepājas Krusta baznīcas 93. gada svētkiem

DR9

 Liepājas Metodisu draudzes mācītājs E. Šneiders (no labās puses) aicina F. Kovaļišinu nolasīt svētdienas lasījumu no Svētajiem Rakstiem

2021. gada 26. septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudze atzīmēja Krusta baznīcas 93. gada svētkus. Dievkalpojumu vadīja Liepājas Metodistu draudzes mācītājs Edgars Šneiders. Sprediķa sākumā mācītājs izstāstīja vīziju par Kristus tēlu ar pretī aicinoši paceltām rokām, ko viņš kopā ar kādu ticības brāli savulaik redzējis Amerikā. Vēlāk tajā vietā tika uzcelts dievnams. “Arī šodien Kristus mūs aicina – lai kas mēs arī esam, lai kādas ir mūsu pārliecības,” E. Šneiders sacīja. 

“Visiem mums ir jānāk pie Kristus. “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” (Mateja ev. 11:28) Šāds aicinājums ir izskanējis jau 2000 gadu, bet kāpēc daudzi to ignorē? Kāpēc daudzi Latvijas dievnami ir tukši ne tikai šajā Covid laikā, bet arī pirms tam? Tādēļ, ka daudzi cilvēki saka: “Labi, nākšu pie Kristus, bet vai manas problēmas nekļūs vēl komplicētākas? Jo tad nevarēšu darīt visu, ko vēlos. Svētdienās būs jāiet uz baznīcu, vēl varbūt jākalpo. Tas atņems dārgo laiku, kura tā jau vienmēr pietrūkst.” Un šis ir viens no iemesliem, kādēļ ļoti daudzi cilvēki atbildes uz saviem dzīves jautājumiem un atrisinājumus savām problēmām nemeklē pie Kristus, bet pilnīgi citur. Runa nav par pasauli, bet par mums kā Baznīcu. Šīsdienas Bībeles lasījumu tekstā bija kādi svarīgi vārdi, ko Jēzus sacīja: “Mans Tēvs Man ir devis visu.””

Mācītājs mudināja mūs šajā laikā veltīt katru dienu vairāk laika Dievam un novērst katru šķērsli, kas šim nolūkam traucētu. Tikai tāpēc, ka Svētais Gars mūsos darbojas, mēs spējam ticēt Viņam. Dievs to darbu, ko iesācis mūsu dzīvēs, mūsu draudzē, vēl nav pabeidzis. Tas, ka spējam ticēt, nozīmē to, ka Dievs mūs ļoti mīl, ka esam Viņam ļoti dārgi. Tādēļ Viņš mūs svētī un vada.


DRJ2

Dzied A. Šneidere


Dievkalpojumā ar skaistām slavēšanas dziesmām klātesošos iepriecināja mācītāja meita Amanda Šneidere, kas uzcītīgi ilgus gadus ir apmeklējusi Liepājas Krusta draudzes Svētdienas skolu. Tagad Amanda ir atradusi savu vietu kalpošanā ar mūziku.

Šai svētdienai paredzētās dziesmas atskaņoja draudzes ērģelnieks Kārlis Ikaunieks.

Pēc dievkalpojuma draudzes kalpotājus, atbalstītājus un gaviļniekus sirsnīgi sveica priekšniece Karīna Krieviņa.


DRJ6

Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece K. Krieviņa sveic draudzi