Krusta draudzē jūnijā viesojas mācītājs Ārijs Vīksna

VKn

 

Svētdien, 2020. gada 28. jūnijā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā viesojās Metodistu Baznīcas superintendants-emeritus Ārijs Vīksna. Sprediķa tēma bija no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas – par sameklēto avi un atrasto grasi.

Superintendants aicināja visus padomāt, kā baznīcā jūtas viesi. Vai tie saņem no ticīgiem tādu attieksmi, lai arī turpmāk vēlētos nākt uz dievnamu. Ā. Vīksna atgādināja, ka Jēzum nav mazsvarīgo. Ja kāda no simts avīm pazūd, Viņš to meklē, līdz atrod.

 

Šo notikumu superintendants saistīja ar jautājumu: vai Dieva mājās – debesīs jutīsimies gaidīti? Mūsu dievkalpojuma viesis atcerējās kādas svinības, kur bijis agrāk ielūgts. Tajās valdīja draudzīga gaisotne, visi sirsnīgi sarunājās, līdz atnāca viens cilvēks, un sarunas apklusa, bet nepiespiestā gaisotne izmainījās, jo tas nebija ielūgts. Ā. Vīksna vēlreiz uzsvēra, ka Jēzus viesības ir atvērtas visiem. Vēl viņš atgādināja – tā ir lielsvētība, ja katrai draudzei ir savs dievnams.

 

Pēc bagātīgā sprediķa Krusta draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze nolasīja ziņojumus par gaidāmajiem notikumiem draudzē un diakonijā. Viņš aicināja pieminēt draudzes māsu Annu Bumbuli, kas šī gada jūnijā tika izvadīta mūžībā. 

 

Mācītājs informēja, ka 2020. gada 30. jūnijā LR Augstākā Tiesa paziņos nolēmumu Krusta draudzei, atbildot uz draudzes kasācijas sūdzību, saistībā ar tās izstāšanos no LELB. Pēc ziņojumiem sekoja kopīga lūgšana, kuras laikā katrs var izteikt savus lūgumus Dievam.