Fotoattēls9307  /Foto: K. Krieviņa/

Biedrības "Liepājas Diakonijas centrs" (UR reģ. 05.06.2006.) valdes priekšēdētājs Mārtiņš Urdze atzīst:

"Jebkurā sabiedrībā vienmēr sastopami cilvēki, kas ir slimi vai kam grūti pašiem tikt galā ar materiālām problēmām, tāpēc vajadzīgi palīgi. Protams, būtu lieliski, ja valsts ekonomika un sociālās palīdzības sistēma tiktu sakārtotas tā, lai labi dzīvotu visi. Taču tā ir utopija. Tas nenozīmē, ka klusējot jāpiekrīt vienaldzībai, netaisnībai un cietsirdībai. Diakonijas centrs cenšas reaģēt ne tikai uz īslaicīgiem izaicinājumiem - kā dažādas krīzes, bet turpina attīstīt savu darbību, lai palīdzība būtu pārdomāta, ar skaidriem mērķiem."

Krusta baznīca

Mēs esam diakoniska draudze - visās darbības nozarēs vēlamies īstenot kalpošanas darbu.

Draudzē pašlaik ir ap 90 draudzes locekļu. Dažādās grupās ir dažādi cilvēki. Katrs var atrast vietu savai kalpošanai vai uzsākt ko jaunu. Sniedzam atbalstu ar telpām, metodisku palīdzību, reklāmu u.c.

Kopīgi saskarsmes punkti ir: svētbrīdis otrdienu rītos un dievkalpojums svētdienās.

Draudzes darbu vada mācītājs Mārtiņš Urdze kopš 1999.gada, Saraiķu draudzē viņš kalpo kopš 2002.gada un ir arī Liepājas Diakonijas centra vadītājs.

No 2017.gada 26.marta Liepājas Krusta ev. lut. draudzes valdes, kā arī padomes locekļi ir: mācītājs M.Urdze, draudzes priekšniece K.Krieviņa, priekšnieces vietniece A.Rupeika, grāmatvede I.Ģirne, kasiere V.Maļika, rakstvedis F.Kovaļišins; padomes locekļi: M.Krieviņa, A.Ķuņķe, P.Lūsis, I.Biteniece, F.Kovaļišins, M.Preisa; padomes rezerves kandidāti: V.Juškevica, Z.Ābele; revidenti: L.Šihte, A.Zariņš.

Draudzes mērķi (definēti 05.08.2018.):

- apliecināt ar vārdiem un darbiem Trīsvienīgā Dieva beznosacījuma mīlestību ikvienam cilvēkam, bet īpaši tiem, kas cieš;

- izveidot draudzē drošu telpu, kur cilvēki jūtas pieņemti un var attīstīt savas dotības, kalpojot citiem;

- iestāties pret tiem spēkiem, kas šo mīlestību aizēno vai ierobežo, - sevī, citos, baznīcā un sabiedrībā.

Fotogrāfijas no Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas centra dzīves.