Fotoattēls9307  /Foto: K. Krieviņa/

Biedrības "Liepājas Diakonijas centrs" (UR reģ. 05.06.2006.) valdes priekšēdētājs Mārtiņš Urdze (no 23.04.2021. mūžībā) uzskatīja:

"Jebkurā sabiedrībā vienmēr sastopami cilvēki, kas ir slimi vai kam grūti pašiem tikt galā ar materiālām problēmām, tāpēc vajadzīgi palīgi. Protams, būtu lieliski, ja valsts ekonomika un sociālās palīdzības sistēma tiktu sakārtotas tā, lai labi dzīvotu visi. Taču tā ir utopija. Tas nenozīmē, ka klusējot jāpiekrīt vienaldzībai, netaisnībai un cietsirdībai. Diakonijas centrs cenšas reaģēt ne tikai uz īslaicīgiem izaicinājumiem - kā dažādas krīzes, bet turpina attīstīt savu darbību, lai palīdzība būtu pārdomāta, ar skaidriem mērķiem."

Krusta baznīca

Mēs esam diakoniska draudze visās darbības nozarēs vēlamies īstenot kalpošanas darbu.

Draudzē pašlaik ir ap 90 draudzes locekļu. Dažādās grupās ir dažādi cilvēki. Katrs var atrast vietu savai kalpošanai vai uzsākt ko jaunu. Sniedzam atbalstu ar telpām, metodisku palīdzību, reklāmu u.c.

Kopīgi saskarsmes punkti ir: svētbrīdis otrdienu rītos un dievkalpojums svētdienās.

Draudzes darbu vada priekšniece Karīna Krieviņa.

1999.-23.04.2021. draudzē kalpoja mācītājs Mārtiņš Urdze.

No 2020.gada 31.maija Liepājas Krusta ev. lut. draudzes valdes, kā arī padomes locekļi ir: draudzes priekšniece Karīna Krieviņa, draudzes priekšnieces vietniece Anita Rupeika, grāmatvede Inese Ģirne, kasiere Velta Maļika, rakstvedis Fēlikss Kovaļišins. Padomes locekļi: Megija Krieviņa, Daiga Grauduže, Ināra Laure, Zigrīda Ābele, Malda Preisa. Padomes rezerves kandidāti: Arita Ķuņķe, Gundars Graudužis. Revidenti: Līvija Šihte, Andris Zariņš.

Draudzes mērķi (definēti no 05.08.2018.):

- apliecināt ar vārdiem un darbiem Trīsvienīgā Dieva beznosacījuma mīlestību ikvienam cilvēkam, bet īpaši tiem, kas cieš;

- izveidot draudzē drošu telpu, kur cilvēki jūtas pieņemti un var attīstīt savas dotības, kalpojot citiem;

- iestāties pret tiem spēkiem, kas šo mīlestību aizēno vai ierobežo, - sevī, citos, baznīcā un sabiedrībā.

Fotogrāfijas no Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas centra dzīves.