Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs un Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze

Liepājas Diakonijas centra darbu vada mācītājs Mārtiņš Urdze.

"Jebkurā sabiedrībā vienmēr sastopami cilvēki, kuri ir slimi vai kuriem ir grūti pašiem tikt galā ar materiālām problēmām, un vienmēr būs vajadzīgs kāds, kas tiem palīdz. Protams, būtu lieliski, ja valsts ekonomiku un sociālās palīdzības sistēmu varētu sakārtot tā, lai labi dzīvot varētu visi. Taču tā ir utopija. Tāpēc Diakonijas centrs cenšas ne tikai reaģēt uz īslaicīgiem izaicinājumiem, tādiem kā dažādas krīzes, bet turpināt attīstīt savu darbību tā, lai palīdzība būtu pārdomāta, ar skaidriem mērķiem." /M. Urdze/

Krusta baznīca

Liepājas Krusta draudzē pašlaik ir ap 90 draudzes locekļu. Diakonijas darbā iesaistās apmēram 20 brīvprātīgie.

Dažādās grupās ir dažādi cilvēki. Katrs var atrast vietu savai kalpošanai vai uzsākt ko jaunu. Sniedzam atbalstu ar telpām, traukiem, metodisku palīdzību, reklāmu u.c.

Kopīgi saskarsmes punkti ir: svētbrīdis otrdienās no rīta un dievkalpojums svētdienās.

Draudzes darbu vada mācītājs Mārtiņš Urdze kopš 1999.gada, Saraiķu draudzē viņš kalpo kopš 2002.gada un ir arī Liepājas Diakonijas centra vadītājs.

Dzimis Vācijā 1960.gadā. Tēvs Paulis Urdze, viens no Otrā pasaules kara latviešu bēgļiem, kalpoja kā mācītājs Oldenburgā. Māte Gita Putce ir mācītāja latviešu draudzēs Ziemeļanglijā.

2016.gada 5.jūnija sapulcē Liepājas Krusta draudze nolēma izstāties no LELB un pauda vēlmi iestāties LELBĀL. Saskaņā ar LELBĀL Virsvaldes prezidija 21.jūnija lēmumu Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze ir uzņemta LELBĀL sastāvā.

No 2017.gada 26.marta Liepājas Krusta ev. lut. draudzes valdes, kā arī padomes locekļi ir: mācītājs M. Urdze, draudzes priekšniece K.Krieviņa, priekšnieces vietniece A.Rupeika, grāmatvede I.Ģirne, kasiere V.Maļika, rakstvedis F.Kovaļišins; padomes locekļi: M.Krieviņa, A.Ķuņķe, P.Lūsis, I.Biteniece, F.Kovaļišins, M.Preisa; padomes rezerves kandidāti: V.Juškevica, Z.Ābele; revidenti: L.Šihte, A.Zariņš.

Fotogrāfijas no Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas centra dzīves.