Krusta baznīca

Liepājas Krusta draudzē pašlaik ir ap 90 draudzes locekļu. Diakonijas darbā iesaistās apmēram 20 brīvprātīgie.

Dažādās grupās ir dažādi cilvēki. Katrs var atrast vietu savai kalpošanai vai uzsākt ko jaunu. Sniedzam atbalstu ar telpām, traukiem, metodisku palīdzību, reklāmu u.c.

Kopīgi saskarsmes punkti ir: svētbrīdis otrdienās no rīta un dievkalpojums svētdienās.

Draudzes darbu vada mācītājs Mārtiņš Urdze kopš 1999.gada, Saraiķu draudzē viņš kalpo kopš 2002.gada un ir arī Liepājas Diakonijas centra vadītājs.

Dzimis Vācijā 1960.gadā. Tēvs Paulis Urdze, viens no Otrā pasaules kara latviešu bēgļiem, kalpoja kā mācītājs Oldenburgā. Māte Gita Putce ir mācītāja latviešu draudzēs Ziemeļanglijā.

2016.gada 5.jūnija sapulcē Liepājas Krusta draudze nolēma izstāties no LELB un pauda vēlmi iestāties LELBĀL. Saskaņā ar LELBĀL Virsvaldes prezidija 21.jūnija lēmumu Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze ir uzņemta LELBĀL sastāvā.

No 2017.gada 26.marta Liepājas Krusta ev. lut. draudzes valdes, kā arī padomes locekļi ir: mācītājs M. Urdze, draudzes priekšniece K.Krieviņa, priekšnieces vietniece A.Rupeika, grāmatvede I.Ģirne, kasiere V.Maļika, rakstvedis F.Kovaļišins; padomes locekļi: M.Krieviņa, A.Ķuņķe, P.Lūsis, I.Biteniece, F.Kovaļišins, M.Preisa; padomes rezerves kandidāti: V.Juškevica, Z.Ābele; revidenti: L.Šihte, A.Zariņš.

 

Katru otrdienu plkst. 9.00 no rīta Diakonijas centrā tā darbinieki un apmeklētāji sapulcējas uz svētbrīdi. Vadmotīvs pārrunām tiek ņemts no Svēto Rakstu vārdiem tai dienai. Ikvienam ir iespējas izteikties, uzdot jautājumus, pārdomāt, kā dotais Bībeles pants attiecas uz viņa dzīvi. Svētbrīžu noslēgumā tiek aizlūgts par Diakonijas darbu, par konkrētiem cilvēkiem, kuriem klājas grūti, par personīgajām, draugu, kā arī sabiedrības vajadzībām.

 

 

 

 

"Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā." (Jāņa ev. 12:46) 

attls1 

Lai atvieglotu topošo draudzes locekļu mācību procesu, kā arī savas zināšanas varētu atsvaidzināt jau esošie draudzes locekļi, šajā mājas lapā ir pieejams iesvētāmo tālmācības kurss, sk. te>

Pārrunu grupas dalībnieki sanāk kopā katru trešdienu plkst. 18.00 Diakonijas centrā. Nodarbības ikreiz vada kāds no dalībniekiem. Tās ir sadalītas divās daļās. Pirmajā daļā katrs pastāsta, kā viņam gājis aizvadītajā nedēļā. Ikvienam ir iespēja dalīties pārdomās, ievērojamos notikumos, ikdienas pārdzīvojumos, uzdot jautājumus u.tml., lai viens otru varētu labāk iepazīt. Otrajā daļā tiek apspriesta kāda tēma pēc dalībnieku izvēles

Dalībnieki paši izvēlas tēmu, kas viņus interesē.

 

 

 

Lasīt tālāk ...

„Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit.” (Jer 29:13)

Mūsu klubā piedalās cilvēki, sākot no 50 gadu vecuma, no dažādām draudzēm. 

 

bildes_041

Lasīt tālāk ...

Draudzes ansamblis "Per Aspera" - kristīgās dziesmas dievkalpojumos un citos pasākumos. Mēģinājumi - otrdienās un ceturtdienās Diakonijā plkst. 20.00.  

Lasīt tālāk ...

Liepājas Krusta baznīca celta pirms 89 gadiem ar nosaukumu “Ebenēcera kapela”. 1928. gada 30. septembrī svinīgā dievkalpojumā tā tika iesvētīta. Pēc neatkarības otrreizējās atgūšanas, apstākļi ir mainījušies un arī draudze ir jaunu izaicinājumu priekšā. Nākotnē mēs vēlētos baznīcu vēl vairāk atvērt. Lai negaidītu tikai palīdzību no citiem, draudze pati meklē līdzekļus baznīcas remontam. Baznīcas gadadienā tika uzstādīta liela stikla vāze. Par katriem, baznīcas remontam ziedotiem, desmit euro tajā tiks ielikts viens dzintars. Lūdzu palīdziet arī Jūs mums piepildīt šo vāzi! Kopā ir nepieciešami 100.000 lati.

Lasīt tālāk ...