Krusta baznīca

Mēs esam diakoniska draudze visās darbības nozarēs vēlamies īstenot kalpošanas darbu.

Draudzē pašlaik ir ap 90 draudzes locekļu. Dažādās grupās ir dažādi cilvēki. Katrs var atrast vietu savai kalpošanai vai uzsākt ko jaunu. Sniedzam atbalstu ar telpām, metodisku palīdzību, reklāmu u.c.

Kopīgi saskarsmes punkti ir: svētbrīdis otrdienu rītos un dievkalpojums svētdienās.

Draudzes darbu vada priekšniece Karīna Krieviņa.

1999.-23.04.2021. draudzē kalpoja mācītājs Mārtiņš Urdze.

No 2020.gada 31.maija Liepājas Krusta ev. lut. draudzes valdes, kā arī padomes locekļi ir: draudzes priekšniece Karīna Krieviņa, draudzes priekšnieces vietniece Anita Rupeika, grāmatvede Inese Ģirne, kasiere Velta Maļika, rakstvedis Fēlikss Kovaļišins. Padomes locekļi: Megija Krieviņa, Daiga Grauduže, Ināra Laure, Zigrīda Ābele, Malda Preisa. Padomes rezerves kandidāti: Arita Ķuņķe, Gundars Graudužis. Revidenti: Līvija Šihte, Andris Zariņš.

Draudzes mērķi (definēti no 05.08.2018.):

- apliecināt ar vārdiem un darbiem Trīsvienīgā Dieva beznosacījuma mīlestību ikvienam cilvēkam, bet īpaši tiem, kas cieš;

- izveidot draudzē drošu telpu, kur cilvēki jūtas pieņemti un var attīstīt savas dotības, kalpojot citiem;

- iestāties pret tiem spēkiem, kas šo mīlestību aizēno vai ierobežo, - sevī, citos, baznīcā un sabiedrībā.

Katru otrdienu plkst. 9.00 no rīta Diakonijas centra darbinieki un apmeklētāji sapulcējas uz svētbrīdi. Vadmotīvs pārrunām tiek izvēlēts no Svēto Rakstu vārdiem, kas paredzēti konkrētajai dienai. Ikvienam ir iespējas izteikties, uzdot jautājumus, apdomāt, kā apskatītais Bībeles pants attiecas uz viņa dzīvi. Svētbrīžu noslēgumā tiek aizlūgts par Diakonijas darbu; par konkrētiem cilvēkiem, kam iet grūti; par personīgajām, draugu, kā arī sabiedrības vajadzībām.    

 

"Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā." /Jņ 12:46/ 

attls1 

Lai iesvētāmo apmācību process būtu kompaktāks, un savas zināšanas ik pa laikam varētu atsvaidzināt arī esošie draudzes locekļi, iesvētāmo tālmācības kurss  pieejams TE>

 

Pārrunu grupas dalībnieki sanāk kopā katru trešdienu plkst. 17.00 Diakonijas centrā. Nodarbības vada kāds no dalībniekiem. Tās notiek divās daļās.

Pirmajā daļā katrs pastāsta, kā viņam gājis aizvadītajā nedēļā. Ikvienam ir iespēja dalīties pārdomās, ievērojamos notikumos, ikdienas pārdzīvojumos, uzdot jautājumus, lai viens otru labāk iepazītu. Otrajā daļā tiek apspriesta tēma pēc dalībnieku izvēles. 

Darbs ar tēmu notiek trijos soļos: 1. solis - apzināt / redzēt; 2. solis – izvērtēt / spriest; 3. solis – darīt.

Lasīt tālāk...

Tiekamies divas ceturtdienas mēnesī plkst. 14.00 - seniori no dažādām draudzēm. Lasām Svētos Rakstus, svinam svētkus, atraktīvi pavadām brīvo laiku. 

bildes_041 

Lasīt tālāk...