Par mūsu filmu “Veiksmes stāst(i) …”

Liepājas Krusta draudzes Pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi, ievadot Reformācijas 500 gadu jubilejai veltīto pasākumu ciklu, sagatavojusi filmu “Veiksmes stāst(i) …”

Veiksmes stāsti

Filmai ir trīs daļas. Katrā no tām atšķirīgā veidā grupas dalībnieki izsaka savas pārdomas un attieksmi par Latvijā notiekošo, izstāsta savu personisko pieredzi un radoši interpretē Bībeles līdzību mūsdienu apstākļos.

I daļa – Intervijas

II daļa – Ziņas, meditācija, statistika

III daļa – Par līdzību Mateja evaņģēlijs 18: 23-35