Par Mūžības svētdienu Liepājas Krusta draudzē

20. novembrī Mūžības svētdienā jeb Mirušo piemiņas dienā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā draudzē tika pieminēti šajā gadā mirušie draudzes locekļi, kā arī mācītāji, kalpotāji un draudzes locekļi, kas savā laikā kalpojuši Liepājas Krusta draudzē (agrāk – Ebenēzera kapela, vēlāk – Evaņģēliskā sadraudze) Dievam par godu un saviem līdzcilvēkiem par svētību.

Pateicība draudzes floristei Daigai Graudužei par skaisto piemiņas krustu.   

Svētīgi tie aizgājuši,
Kas savā Kungā nomiruši
Un gaida augšāmcelšanu!
Krusts un bēdas tiem ir galā,
No nāves mokām tie ir vaļā,
Uz nebeidzamu dzīvību.
No bēdām izglābti,
Tie mierā guldīti, Ozianna!
Nu pavadīs Tos debesīs,
Tie darbi, kas vairs nezudīs. 

Dziesmu grāmata, 1992, 577. korālis
Friedrich Gotlieb Klopstock,
tulk. Carl Christian Ulmann