Par neklātienes dievkalpojumiem Liepājas Krusta draudzē ārkārtējās situācijas laikā

Vk

Mīļā draudze!

Atkal ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Inficēšanās riski ir pārāk lieli, lai varētu turpināt pulcēties, kā līdz šim. Tāpēc esam spiesti pārtraukt aktivitātes Diakonijas centrā un arī draudzē atkal pāriesim uz neklātienes dievkalpojumiem. Ir svarīgi, ka šajā laikā esam vienoti lūgšanās, viens otru stiprinām un atceramies, ka mums ir viens Kungs Jēzus Kristus, kas mums ir līdzās, kas mūs tur un kas mūs stiprina visos pārbaudījumos. 

 

Es sagatavošu katru svētdienu svētbrīža kārtību ar rakstu lasījumiem, sprediķi un lūgšanu, lai Jūs katrs savās mājās varētu svinēt kaut vai maziņu dievkalpojumu. Visi materiāli tiks izsūtīti pa e-pastu, publicēti mājas lapā www.kalpot.lv, kā arī ievietoti mapē pie Liepājas Krusta ev. lut. draudzes baznīcas skatloga, Kr. Valdemāra 7, Liepājā. Baznīca būs atvērta svētdienās no plkst. 13.30 -15.30. Plānojam arī dievkalpojumus neklātienē, izmantojot Zoom platformu. 

 

Ja mēs kaut kādā veidā Jūs varam atbalstīt vai ja ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:

 

Mācītājs Mārtiņš Urdze, mob.: 28254886

 

Draudzes priekšniece Karīna Krieviņa, mob.: 26805090

 

Diakonijas darbiniece Zigrīda Ābele, mob.: 27762182

 

Esiet arī Jūs aktīvi, sazinieties viens ar otru pa telefonu, nestāviet malā!

 

Māc. Mārtiņš Urdze 

Liepājā, 14.11.2020.