Par neklātienes dievkalpojumu 22.08.2021.

Zoom

2021. gada 22. augustā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē kārtējais svētdienas dievkalpojums neklātienē notika Zoom. To ar svētības vārdiem atklāja Fēlikss Kovaļišins, kurš koordinēja tā norisi. Svētdienas lasījumus lasīja Daiga Grauduže. Sprediķi no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva lasīja draudzes lektore Dzintra Skalde. Sekoja draudzes priekšnieces Karīnas Krieviņas ziņojumi. Grēksūdzes lūgšanu un absolūciju, kā arī noslēgumā svētības vārdus sacīja mācītāja-emerita Gita Putce. Dziesmas dievkalpojumā izpildīja Helga Krieviņa. Pēc tam draudzei un citiem interesentiem bija iespēja atkal tikties arī klātienē Krusta baznīcā plkst. 13.30–15.00 uz svētbrīdi un Agape mielastu.