Par NVO biedru tikšanos 17.05.2013.

2013. gada 17. maijā notika Liepājas sociālo organizāciju sadarbības tīkla tikšanās ar Saeimas sociālo un darbu lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču un ar Liepājas pilsētas Domes sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētāju Helviju Valci.