Par pasākumu “Baznīcu Nakts 2022” Liepājas Krusta baznīcā

2022.gada 28.maijā arī Liepājas Krusta ev. lut. draudze kopā ar daudzām citām Latvijas draudzēm piedalījās nodibinājuma “Baznīcu Nakts fonds” rīkotajā ikgadējā starpkonfesionālajā pasākumā “Baznīcu Nakts”. Krusta baznīca bija atvērta jau no plkst. 10.00 rītā un piedāvāja vērienīgu tematisku programmu līdz plkst. 24.00 vakarā.

Rakstu vietas “Mūsu roku darbu – to pašķir un svētī!” /90. Ps.17./ ietvaros darbojās “Domino” tirdziņš, kur varēja iegādāties cilvēku ar īpašām vajadzībām darinātos rokdarbus. Varēja baudīt tēju un kafiju ar plātsmaizēm, ko bija sarūpējušas Nīcas un Otaņķu meitenes Inese, Vineta un Laila.

“Mieru Es jums atstāju” /Jņ. 14:27/ Anti-stresa darbnīcu ar oļiem vadīja Daiga Grauduže.

“Savu mieru Es jums dodu” /Jņ. 14:27/ Darbnīcu relaksācijai ar kolāžu izgatavošanu 3D tehnikā vadīja Taiga Alpe.

Bija padomāts arī par bērniem – “Šaurs ir ceļš” /Mt. 7:13/ notika vizināšanās ar gokartu.


“Ar izsalkušiem maizi lauz!” 

virtuve

Te visi varēja ieturēt kopīgas pusdienas, baudot garšīgu skābeņu zupu, ko dāsni sarūpēja Aizjomietes no Jūrmalciema. Lielisku auksto zupu bija pagatavojusi Diakonijas virēja Inese.

Plkst. 18.00–18.30 baznīcā notika svētbrīdis.


Kristīgās dzejas sadaļā piedalījās autori no dažādu konfesiju draudzēm.
Pasākumu ar uzrunu atklāja Krusta draudzes priekšniece, dzejniece Karīna Krieviņa. Savus darbus lasīja brīvprātīgie autori K. Krieviņa, Ineta Stadgale, Gundega Rezevska, Agra Dārzniece, Guntars Kurps. Inga Audere nolasīja arī Raivo Bitenieka un Signes Paulas dzeju. Muzicēja Nils Goiževskis, spēlējot čellu.


bn

Visi foto: Karīna Krieviņa


Turpinājumā līdz plkst. 24.00 garīgas dziesmas un skaņdarbus izpildīja mūziķi Helga Mazure (ģitāra), Nils Goiževskis (čells). Nakts slavēšanu vadīja Kintija Alpe (ģitāra).

Plkst. 21.00 – 21.20 saslēdzoties ar visām draudzēm Latvijā, tika lūgta Tēvreize, dziedāta Latvijas himna, Mārtiņa Lutera baznīcas himna “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”. Tika atskaņota arī Ukrainas himna.

Dalībnieku un interesentu atsaucība bija liela, pasākumi bija labi apmeklēti.
Īpaša pateicība Anitai, Daigai, Maldai, Aritai, Jūlijai, Mārcim, Olgai, Fēliksam, Ingai, Karīnai un visiem citiem, kas bija klāt, kā arī tiem, kas bija kopā ar mums savās lūgšanās. Katrs bija īstajā vietā un laikā, kalpojot ar saviem talantiem!

Sirsnīgs paldies visiem par piedalīšanos, organizēšanu un atsaucību! Lai Dievs bagātīgi svētī un uztur Savā žēlastībā!