Par Pļaujas svētku dievkalpojumu un Liepājas Krusta draudzes 2020. gada pārsakata sapulci 03.10.2021.

Sap4

2021. gada 3. oktobrī, Pļaujas svētku dievkalpojumā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē kalpoja viesmācītājs Gundars Bērziņš. Sprediķa teksts bija par to, kā Jēzus paēdināja ļaudis tuksnesī. Dievkalpojumā ar muzikālo sniegumu klātesošos priecēja Helga Mazure. Kalpoja arī ērģelnieks Kārlis Ikaunieks. Pēc dievkalpojuma baznīcas dārzā notika draudzes 2020. gada pārskata sapulce.

 Sap5

Liepājas Krusta draudzi informē priekšniece K. Krieviņa


Sapulces sākumā draudzes priekšniece Karīna Krieviņa dalījās ar svarīgu informāciju draudzes dzīvē un pārdomām par aizvadīto gadu. Ar 2020. gada finanšu pārskatu iepazīstināja draudzes kasiere Velta Maļika.

K. Krieviņa informēja klātesošos arī par jaunākajiem notikumiem. Viens no iepriecinošākajiem – ka Vernera Baikova (06.06.1939.-30.12.2020.) dēls ir brīvprātīgi atjaunojis lieveni pie Krusta baznīcas sētas durvīm, draudze maksāja tikai par remonta materiāliem. Dēls bija izstāstījis par mācītāja Mārtiņa Urdzes sniegto garīgo stiprinājumu viņa tēvam, kas ļoti būtiski izmainīja Vernera dzīvi. Savukārt baznīcā uz soliem izvietoti adītāju, LDC projekta “Talantu darbnīca 2021” dalībnieču, darinātie paliktņi siltākai sēdēšanai.

Karīna atgādināja, ka draudzē līdz gada beigām ir izsludināts sēru laiks mācītāja Mārtiņa (27.08.1996.-23.04.2021.) piemiņai. Vēl arvien turpinās ziedojumu vākšana M. Urdzes piemineklim Limbiķu kapos, ko Pedvālē darinās tēlnieks Ojārs Feldbergs.

Priekšniece vērsa uzmanību arī nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem baznīcā un Diakonijas centrā.