Par prāvesta Jaunskalžes vizitāciju

2015.gada 22.martā, otrajā svētdienā pirms Lieldienām, Liepājas Krusta draudzē kalpoja LELB Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže, kurš kopā ar mācītāju Mārtiņu Urdzi vadīja dievkalpojumu. Sprediķī prāvests apskatīja apustuļu Jēkaba un Jāņa Cebedeju lūgumu Jēzum. Kā galveno viņš uzsvēra, ka garīgs briedums ticības dzīvē atspoguļojas tad, kad mēs, Jēzus mācekļi, meklējam tikai Dieva gribu un vēlamies būt Viņam uzticami līdz galam.  

2015.gada 22.martā, otrajā svētdienā pirms Lieldienām, Liepājas Krusta draudzē kalpoja LELB Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže, kurš kopā ar mācītāju Mārtiņu Urdzi vadīja dievkalpojumu. Sprediķī prāvests apskatīja apustuļu Jēkaba un Jāņa Cebedeju lūgumu Jēzum. Kā galveno viņš uzsvēra, ka garīgs briedums ticības dzīvē atspoguļojas tad, kad mēs, Jēzus mācekļi, meklējam tikai Dieva gribu un vēlamies būt Viņam uzticami līdz galam. 

Dievkalpojumā muzicēja Krusta draudzes ansamblis “Per Aspera”.

Sadraudzībā pēc dievkalpojuma A. Jaunskalže iepazīstināja klātesošos ar LELB jaunumiem.