Par prāvesta Kārļa Žola viesošanos 02.02.2020.

Zols

Krusta ev. lut. draudzes altārī (no kreisās puses): LELBĀL prāvests K. Žols un draudzes mācītājs M. Urdze
Foto un video: Didzis Auders

 

2020. gada 2. februārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā viesojās LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols. Svētrunā, par Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 1.-12.p. rakstīto, prāvests salīdzināja Jēzus izpratni par laimi  ar pasaulīgu izpratni, kā tāatšķiras. Jēzus redz savādāk. 

K. Žols sacīja labus vārdus Krusta draudzei par to, ka tā atvieglina cilvēku nastas, padarot kādu cietēju dzīvi vieglāku – dziedinādami, atbalstīdami, palīdzēdami, pēc prāvesta domām, arī parādīdami cilvēkiem laimi. 

Pateicamieprāvestam Kārlim Žolam par sirsnīgo viesanos!


Lasījums no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 1.-12.p.