Par Ievas Puriņas vadīto dievkalpojumu Krusta draudzē 25. jūlijā

20210831 144515

2021. gada 25. jūlijā svētdienas dievkalpojumu Liepājas Krusta ev. lut. draudzē vadīja LELBP Latvijas apgabala prāveste Ieva Puriņa.

Sprediķa tēma bija par to, kā Jēzus paēdināja ļaudis tuksnesī. Viņi divas dienas bija klausījušies Jēzus vārdos, tuvojās vakars, bet mācekļiem nebija līdzi pietiekoši daudz maizes, lai pabarotu vairākus tūkstošus. Tauta Jēzu iepazina nevis tikai kā pravieti, bet kā tādu, kas to bija paēdinājis, kas reāli rūpējās, tādēļ tie vēlējās Viņu sev iecelt par ķēniņu. Bet Jēzus no tā izvairījās un devās savrup Dievu lūgt. 

Dievkalpojuma turpinājumā ar iknedēļas notikumiem, draudzē un Liepājas Diakonijas centrā, iepazīstināja draudzes priekšniece Karīna Krieviņa. Lielajā lūgšanā ikviens varēja piedalīties ar savu aizlūgumu. Muzikālo pavadījumu dievkalpojumā nodrošināja draudzes ērģelnieks Kārlis Ikaunieks un Nils Goiževskis. Noslēgumā draudze pateicās prāvestei Ievai par kalpošanu.

 

Pēc dievkalpojuma priekšnesumu sniedza reperis Romka no VSAC “Iļģi” izpildot paša sacerētas dziesmas, veltītas Dievam, mācītājam Mārtiņam Urdzem (“Mārtiņš ir mans draugs”), savai māmiņai u.c. Kādā no dziesmām viņš pauda personīgās izjūtas, pārdzīvojumus Covid-19 laikā, arī par to, ka nevarēja apmeklēt draudzi un jutās vientuļš.

Nākamajās divās svētdienās Krusta draudzē paredzēti neklātienes dievkalpojumi draudzes lektoru vadībā no plkst. 12.00 Zoom un svētbrīdis Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, no plkst. 13.30 – 15.00, ar Agape mielastu (visiem, kuri vēlas, neatkarīgi no draudzes piederības). Savukārt 29. augustā svētdienas dievkalpojumu klātienē plkst. 15.00 vadīs LELBP mācītāja-emerita Gita Putce.

Dievkalpojuma apmeklējuma laikā ir iespējas ziedot – gan draudzes vajadzībām, gan mācītāja Mārtiņa pēdējās vēlēšanās īstenošanai, gan arī trūcīgām personām, ieskaitot pārtiku, kuru tās var saņemt baznīcā pēc svētdienas dievkalpojuma vai svētbrīža.

 

Foto: Fēlikss Kovaļišins