Par projektā iesaistīto brīvprātīgo godināšanas pasākumu 2014.gada oktobrī

2014.gada 24.oktobrī biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” (LDC) rīkoja godināšanas pasākumu brīvprātīgajiem, kas iesaistīti nodibinājuma „BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS” grantu projekta „Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā” aktivitātēs, ko LDC īsteno no 2013.gada 1.oktobra.

Pasākums sākās ar projekta vadītāja Mārtiņa Urdzes uzrunu, kurā viņš informēja klātesošos par pasākuma mērķi, un Karīnas Krieviņas muzikālu priekšnesumu. Mīļus pateicības vārdus visiem sacīja Inese Biteniece, kas rūpējas, lai projekta mērķa grupas – cilvēku ar īpašām vajadzībām, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku izgatavotie izstrādājumi pēc iespējas nonāktu pie tiem, kas vēlas tos iegādāties (sk. “Domino projekts“).

Turpinājumā ikviens pasākuma dalībnieks tika aicināts pastāstīt par savām brīvprātīgā aktivitātēm.

 

Projekta autore Aija Saldovere dalījās pieredzē, cik nozīmīga ir brīvprātīgo loma sabiedrībā, kā arī pastāstīja par biedrības “Apmācību projekti” ieguldījumu, lai šādi diakonijas projekti varētu īstenoties. Viņa atzina, ka vislielāko gandarījumu sniedz prieks, ko tajos iesaistītajiem cilvēkiem sagādā piedāvātās iespējas darboties kopā. A. Saldoveres sacīto apstiprināja arī klātesošie pasniedzēji. 

Sveču liešanas vadītāja Indra Grūdupa atgādināja, ka cilvēkiem visvairāk patīk, ja pārsteidzošs darba rezultāts ir ātri redzams un galaprodukcija – pieprasīta, arī “Domino tirdziņā”, kur tā tiek realizēta. Viņa iepazīstināja klātesošos ar savu asistentu – brīvprātīgā darba veicēju Mārtiņu Grūdupu, kurš palīdz organizēt sveču liešanas nodarbības. Datorzinību pasniedzēja Andra Jēkabsone atzina, ka šajā priekšmetā galarezultāts nav tik ātri sasniedzams, taču iegūtās iemaņas tāpat ir neatsveramas un plaši pielietojamas, par ko liecina mācīties gribētāju dedzīgā atsaucība. Tam piekrita arī otra datorzinību pasniedzēja, brīvprātīgā Sintija Frišfelde, kas mācās Liepājas Universitātē par sociālo darbinieci, līdz ar to prakse, apmācot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, viņai ir ļoti svarīga. A. Jēkabsone atgādināja, ka datorzinību pasniegšanā iesaistīta vēl viena brīvprātīgā, studente Ieva Cakule.  

Rokdarbu pasniedzēja Ingrīda Bluķe uzsvēra, cik nozīmīga ir darbošanās ar rokām ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet ikvienam, – kā tā sekmē organisma harmonisku funkcionēšanu, un, līdzīgi citiem, atklāja, ka neskaita savu brīvo, apmācībām veltīto laiku pēc katras nodarbības beigām, kas paskrien nemanot.  

Mārtiņš Urdze pateicās visiem un mudināja pastāstīt par ieguldījumu kopējā darbā ar šo projektu netieši saistītiem brīvprātīgajiem, bez kuru pašatdeves līdzīgi projekti tāpat nebūtu iedomājami. No klātesošajiem tie bija – LDC valdes locekle Karīna Krieviņa, kas, līdztekus daudziem sabiedriskiem pienākumiem, sniedz arī garīgu stiprinājumu līdzcilvēkiem ar saviem diakoniskiem rakstiem; seniore Jausma Pučkare, kura rūpējas par saimniecisko dzīvi, kopš šī biedrība dibināta; un LDC draugu saziedoto drēbju kameras pārzine Velta Maļika, kas atbild par to, lai mazturīgākie sabiedrības locekļi, bet vispirms – LDC mērķa grupas, būtu apģērbti ne sliktāk par citiem.  

Sarunas pie tējas noritēja siltā, savstarpējām pateicībām piesātinātā gaisotnē – kā labs stimuls turpmākajam darbam.  

Inga Audere, 09.11.2014. 

Citas publikācijas par šo projektu sk. Diakonijas centra izdevumā Kalpot.lv.