Jauns projekts “SEMPRE Accelerators”

No 2019.gada 1.maija Liepājas Diakonijas centrs ir sācis īstenot projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation” (“SEMPRE” veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai), saīsināti – “SEMPRE Accelerators” (“SEMPRE” veicinātāji). Tas ir turpinājums projektam “SEMPRE” (sociālā spēcināšana lauku reģionos), ar “INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas” atbalstu (sk.https://www.sempre-project.eu). 

 

Ja “SEMPRE” projektā uzsvars bija attīstīt mikroprojektus ar dažādām līdzdalības metodēm, “SEMPRE Accelerators” projekts koncentrējas uz astoņiem iepriekšējā projektā radītiem mikroprojektiem. Mērķis ir atbalstīt šos mikroprojektus, lai tie varētu kļūt par sociāliem jaunuzņēmumiem vai citām ilgtspējīgām organizācijām. Tāpēc tiks dibinātas astoņas veicinātāju komandas, kurās iesaistīsies mikroprojektu dalībnieki, sociālie pakalpojumu sniedzēji un sociālais darbinieks / darbiniece. Veicinātāju grupas rezultāti uzlabos un padziļinās “SEMPRE” projekta rezultātus.

 

Plānotās darbības.

Kopā ar Rucavas novada sociālā dienesta atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiks attīstīts mikroprojekts “Recepšu burtnīca”, kur “SEMPRE” projekta ietvaros tika apkopotas receptes no Eiropas Savienības pārtikas paku produktiem. Tiks izveidota “veicinātāju komanda” no Liepājas Diakonijas centra, sociālo dienestu un atbalsta grupas pārstāvjiem, kas izstrādās apmācības kursu nodarbībām, kas saistās ar ēdienu gatavošanu un garšīgu, lētu un veselīga uztura mācību. Atbalsta grupā būs iespēja šīs nodarbības izmēģināt, apspriest un uzlabot. Pēc tam šo apmācības kursu kopā ar recepšu burtnīcām ieteiks arī citiem sociāliem dienestiem un NVO, sadarbojoties ar vietējiem sociāliem dienestiem, Labklājības ministriju u.c. Viens veids, kā iepazīstināt sociālo dienestu darbiniekus ar šo jauno pakalpojumu, būs kopīgas brokastis, kur tiks prezentēta pakalpojuma ideja.

 

Projekta sākums un beigas: 01.05.2019.-28.02.2021. Finansējums: 68 505 EUR.

 

Partneri:
Vadošais partneris: Šlesvig-Holštainas Diakonija (Vācija)
Partneri: Estonian Evangelical Lutheran Church
Foundation for Diaconia and Social Work in Estonia
Lutheran Diaconia in Lithuania
University College South Denmark (UC Syd)
Academy of Economics
Sunderby Folk High School 
Vidzeme University of Applied Sciences