Par gulošu cilvēku piederīgo apmācībām

Dc

No 2019.gada 17.oktobra līdz 15.decembrim Liepājas Diakonijas Dienas centrā katru ceturtdienas vakaru notika apmācības piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku. Speciālistu vadībā tika pasniegta gan teorija, gan prakse.

Apmācību norisi komentēja LDC Dienas centra vadītāja Zigrīda Ābele: “Sākumā mācījāmies, kā veikt pirmo palīdzību. Mums to parādīja uz lielā ekrāna, pēc tam izmēģinājām praktiski.

Gulosiem Uldrike1

 

Tad apguvām tehniku – kā pacelt gulošu cilvēku, lai pārģērbtu; kā gulošam nomainīt gultas veļu; kā pagriezt – lai nerodas izgulējumi un kā ārstēt, ja radušies u.tml.. Uzzinājām arī – kā pēc dažādām pazīmēm konstatēt slimības, kurās nepieciešama ārsta palīdzība.

 

 

Dc1

*

Dc2

 

Vienlīdz vērtīgas bija psihoterapijas nodarbības par to, kā ar aprūpējamiem runāt, jo katram vecumam mēdz būt savas īpatnības.

 

Zrk

 

Garīgu stiprinājumu saņēma arī aprūpētāji, kam svarīgi šajā darbā neizdegt. Savukārt sociālais dienests informēja par palīdzības iespējām, pašvaldības un valsts sociālajiem pabalstiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem u.c.. Visas nodarbības bija ļoti vērtīgas.”

Nodarbības pasniedza: ģimeneārste Edīte Uldriķe, psihoterapeite Rovēna Zarakovska, medmāsa Ināra Laure un Liepājas pašvaldības Sociālais dienests. Programma TE>

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tika izsniegtas apliecības par kursa apguvi.

Nodarbības notika projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros ar Vācu fonda “Aktion Mensch” atbalstu.

aktion mensch

 —

1., 3., 4. foto – Karīna Krieviņa, 2., 5. – Inga Audere.