Par projektu “Iespēju darbnīcas” 2023

2023. gadā Liepājas pašvaldības izsludinātajā nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursā apstiprināts Liepājas Diakonijas centra iesniegtais projekts “Iespēju darbnīcas”, kam piešķirts 9 000 eiro līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laikā paredzēts iesaistīt ap 90 cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem un viņu asistentus, kā arī vientuļos pensionārus un pirmspensijas vecuma bezdarbniekus. Projekta mērķis ir mazināt sociālo atstumtību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti Liepājā, organizējot apmācības, amata prasmju apguvi un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Caur dažāda veida nodarbībām cilvēki ar invaliditāti varēs stiprināt savu pašapziņu, iegūt jaunus draugus un iemācīties prasmes, kas palīdzēs attīstīt savas spējas un kas var būt noderīgas ikdienā.