Par projektu: Nāc un piedalies!

Lai nodrošinātu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pilnveidošanās iespējas un uzlabotu viņu komunicēšanu ar apkārtējiem un spēju iekļauties sabiedrībā, Liepājās Diakonijas centrs  sadarbībā ar Liepājas Sociālo dienestu un p/a „Nodarbinātības projekti” 2017.gada 1.februārī uzsāk īstenot projektu “Nāc un piedalies!”. 

 

Projekta mērķis un mērķauditorija: veicināt integrāciju sabiedrībā cilvēkiem ar garīgiem un funkcionāliem traucējumiem un mazināt sociālo diskrimināciju, piedāvājot savas telpas un resursus šo cilvēku dienas centram. Nodarbību mērķis ir sniegt atbalstu grupām, kurās tiekas cilvēki ar līdzīgām problēmām – garīgiem vai funkcionāliem traucējumiem. Tāpat dalībniekiem būs iespēja tikties un komunicēt ar LDC darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kā arī apmeklētājiem, lai veicinātu dalībnieku sociālās pieņemtības apziņu un integrāciju vietējā sabiedrībā.  

 

Projektā tiek iesaistīti 80 cilvēki ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma bezdarbnieki un pensionāri. Projekta sagaidāmais rezultāts: projekta mērķa grupai būs iespēja satikties un mērķtiecīgi, un organizēti pavadīt brīvo laiku, piedaloties dažādās LDC piedāvātajās nodarbībās. Tajās pieredzējušu pedagogu vadībā būs iespēja apgūt jaunas praktiskās prasmes un iemaņas, kas būs noderīgas arī ilgtermiņā – mūžizglītības jomā, lai paplašinātu savu redzesloku, papildinātu zināšanas, bagātinātu iekšējo pasauli un atrastu savām vajadzībām un interesēm piemērotus hobijus un vaļaspriekus, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti. Īpaša uzmanība tiks pievērsta nodarbību dalībniekiem ar mentāliem traucējumiem. Tiek plānots izveidot atsevišķas grupas speciāli šiem cilvēkiem, jo dalībniekiem nav vienādas spējas strādāt un izpildīt dažādus norādījumus, līdz ar to pasniedzējs meklēs iespēju nodrošināt dalībniekiem atbilstošu pieeju, darba tempu un prasības atbilstoši katra spējām. Nodarbības pasniegs arī Liepājas Universitātes mācībspēki.

 

Projekta termiņš – no 2017.gada 1.februāra līdz 31.decembrim.

 

Pēc projekta beigām mērķa grupas dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Liepājas Diakonijas centru, kā arī saņemt konsultācijas dažādu izstrādājumu veidošanā. Būs iespēja arī turpmāk piedalīties Liepājas Diakonijas centra Dienas centra darbā. Iegūtās prasmes un iemaņas kalpos par pamatu, lai nākotnē personas no iesaistītajiem mērķa grupas dalībniekiem varētu kļūt par pašnodarbinātajiem, veidojot dažādus darbus un realizējot tos Liepājas Diakonijas centra izveidotajā Domino tirdziņā. Domino tirdziņš darbojas Diakonijas telpās un ir atvērts apmeklētājiem katru dienu. Līdz ar to pilsētas iedzīvotāji un viesi var iegādāties izstrādājumus, ko veidojuši mērķa grupas dalībnieki. Šis process dod iespēju justies sabiedrībai vajadzīgiem gan cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, gan pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem un arī pensionāriem. Turpināsies sadarbība ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu, lai apzinātu mērķa grupu, kurai nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Realizējot iepriekšējos projektus ir parakstīts nodomu protokols par datu bāzes pieejamību arī pēc projekta termiņa beigām. Tas pozitīvi ietekmēs Liepājas Diakonijas dienas centra darbu, jo tādējādi pakalpojumu saņems personas, kurām šis pakalpojums ir visvairāk nepieciešams un realizējot šos projektus tiek iegūta pēctecība. Ir iespējams nodrošināt arvien vairāk iedzīvotājus ar pakalpojumu, kurš šiem cilvēkiem ir nepieciešams.

 

Projekts “Nāc un piedalies!” tiek realizēts, pateicoties Liepājas pašvaldības īstenotajam Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas vaicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursam. Projekta vadītāja – Karīna Krieviņa.

 

Projekta aktivitāšu norises vietu un laika grafiks TE>