Par projektu “Talantu darbnīca 2020”

Liepājas Diakonijas centrs (LDC) ir viena no nevalstiskajām organizācijām (NVO), kam no Liepājas pilsētas Domes tika piešķirts finansējums NVO sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursā. Pateicoties tam un LDC līdzieguldījumam, no 2020. gada 1. marta ir sācies projekts “Talantu darbnīca 2020”, kura ietvaros notiek nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Zinošu, pieredzes bagātu un profesionālu pasniedzēju (Liepājas Universitātes mācībspēki; Latvijas Amatniecības kameras meistari; vadītāji ar ārzemju pieredzi) vadībā Liepājas Diakonijas centrā notiek:

• mākslas terapija (gleznošana)
• zīmēšana
• ārstnieciskā vingrošana
• mozaīku veidošana
• sveču un ziepju izgatavošana
• rotaļlietu šūšana
• floristika
• keramika
• aušana
• kokapstrāde
• lietišķās mākslas rokdarbi

 

Dažādo rokdarbu apmācību nodarbības ir iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izvēlēties sev piemērotāko un interesantāko, kā arī veidot sadraudzību, iekļaujoties grupā, komunicēt ar cilvēkiem, justies noderīgam un piederīgam, gūt gandarījumu par paveikto, atklāt sevī jaunus talantus, iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, lietderīgi un patīkami pavadīt laiku, iepazīstot savus līdzcilvēkus un nereti atrodot domubiedrus, nepaliekot vieniem četrās sienās.

Liepājas Domes līdzfinansējums projektam ir seši tūkstoši eiro. Ar šo atbalstu ir iespēja samaksāt honorāru pasniedzējiem par nodarbību vadīšanu. Rokdarbu materiālu iegādei Liepājas Diakonijas centrs cenšas piesaistīt ziedojumus, kā arī rīko labdarības pasākumus, piemēram, Ābolsvētkus.

Interesentiem, kas vēlētos piedalīties apmācību nodarbībās, ir iespēja pieteikties Liepājas Diakonijas centrā pie Zigrīdas Ābeles, mob.: 27762182.