Par darba grupas tikšanos 24.04.2017.

2017.gada 24. aprīlī  Priekules novada sociālajā dienestā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās.

Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere iepazīstināja ar Priekules sociālo   dienestu: darbiniecēm un telpām, kā arī pastāstīja par nodarbībām un aktivitātēm . Dienestu apmeklē daudz vietējo cilvēku. Te ir aktīva sociālā dzīve, cilvēki labprāt piedalās dažādās aktivitātēs un nodarbībās: datorklasēs, dažādos rokdarbu pulciņos. Cilvēki paši gatavo Ziemassvētku dāvanas, žāvē tējas. Tika pārrunāts jautājums par atbalsta grupas veidošanu un dažādas idejas mikroprojektam. Tika pārrunāti un precizēti jautājumi, kas saistīti ar SEMPRE konferences “Stiprinot sadarbību” organizēšanu 27. aprīlī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē.

 

2017.gada 24. aprīlī  Priekules novada sociālajā dienestā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās.

Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere iepazīstināja ar Priekules sociālo   dienestu: darbiniecēm un telpām, kā arī pastāstīja par nodarbībām un aktivitātēm . Dienestu apmeklē daudz vietējo cilvēku. Te ir aktīva sociālā dzīve, cilvēki labprāt piedalās dažādās aktivitātēs un nodarbībās: datorklasēs, dažādos rokdarbu pulciņos. Cilvēki paši gatavo Ziemassvētku dāvanas, žāvē tējas. Tika pārrunāts jautājums par atbalsta grupas veidošanu un dažādas idejas mikroprojektam. Tika pārrunāti un precizēti jautājumi, kas saistīti ar SEMPRE konferences “Stiprinot sadarbību” organizēšanu 27. aprīlī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē.