Par “SEMPRE Accelerators” partneru tikšanos Valmierā 2020. gada augustā informē Anna Broka

Par pieredzes apmaiņas braucienu uz Valmieru, kas projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika 19.20.08.2020., lūdzām dalīties projekta partnera pārstāvi no Vidzemes Augstskolas Annu Broku. Viņa pastāstīja, ka divpusējās vizītes mērķis bija savstarpēji iepazīstināt “SEMPRE Accelerators” dalībniekus, jo vadītāji viens otru jau pazīst, un redzēt praksi un projekta sociālo mērķgrupu perspektīvas. Dalībnieki apmeklēja trīs pamatvietas.

  

Sociālajā uzņēmumā Kocēnu novadā viesi uzzināja, ka pie uzņēmuma attīstības tiek strādāts vairākus gadus. Uzņēmums ir sadarbības partneris jau kopš “SEMPRE” projekta. Kopā mēģināts veicināt attīstību. Partnera interesantā pieeja ir tā, ka uzņēmuma attīstības veicināšanā iesaistīta Rubenes luterāņu draudze, kurai ir ļoti aktīvs mācītājs. Ļoti aktīva ir arī vietējā pašvaldība. Pašlaik viņi meklē trešo pusi, kas uzņemtos organizācijas vadības grožus. Pieredzes apmaiņas dalībnieki baznīcas apmeklējuma laikā uzzināja arī mācītāja skatījumu, kā kopienu būtu vērts attīstīt. Pēc A. Brokas domām, tā bija noderīga informācija projekta partneriem no Liepājas, kas arī pārstāv reliģisko, neformālo veidu kā stiprināt vietējās kopienu iniciatīvas.

 

Sekoja brauciens uz Valmieru. Vidzemnieki vēlējās parādīt Koprades “DARE” sietspiedes darbnīcu, ko projekta ietvaros izveidoja Valmieras pilsētas pašvaldība, iesaistot arī citus partnerus. Darbnīca atrodas kopā ar mākslas skolu. Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja nākt un izmantot dažādas tehnoloģijas, dažādas tehnikas. “SEMPRE Accelerators” pārstāvji no Vidzemes savā projektā arī sadarbojās ar “DARE”. Mērķgrupa iemācījās veikt apdrukas uz Tkrekliem un izgatavot savus suvenīrus. Vidzemnieki nodemonstrēja, kā notiek kopsadarbība šajā aktivitātē un savstarpējs atbalsts.

 

Siguldā viesi iepazina sociālo uzņēmumu “Cerību spārni”, kas izveidojies savādāk – no organizācijas, ko pārstāv vecāki, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Uzņēmums kļuvis ne tikai par sociālo pakalpojumu sniedzēju, bet veic arī sociālo uzņēmējdarbību.
Kopīgi tika diskutēts par dažādām pieredzēm. Liepājas kolēģi un dalībnieki prezentēja izdevumus “Recepšu burtnīca”, kas vidzemniekiem ļoti iepatikās, jo arī daudzi no viņiem saņem Eiropas pārtikas pakas un cita veida palīdzību. Līdz ar to visiem bija iespēja uz projekta norisēm palūkoties ar citu redzējumu ka no tā resursa, kas katram ir, iespējams daudz vairāk izdarīt.

 

Dalībnieki kopīgi apmeklēja arī NVO “Sargiet bērnus” mikroprojektu “Liepa” projekta Vidzemes partneru sociālā uzņēmuma vietu. Uzņēmuma kafejnīcā ikviens raksturoja, no kurienes katrs atbraucis. “Liepas” pārstāvji pastāstīja un parādīja, kur tirgosies viņu suvenīri un kā tas būs. To darīja paši darbinieki, nevis tikai projekta vadība, ko bija svarīgi parādīt, jo darītāju pulks ir daudz plašāks un lielāks.

 

Vizītes laikā notika arī apaļā galda diskusijas un sarunas. Tikšanās dalībnieki atzina, ka paguvuši visu izdarīt ļoti labi un, tiekoties klātienē, arī viens otru labāk iepazīt.

 

Vizītē svarīgi bija parādīt uzņēmējdarbības praksi tieši Vidzemē un trīs dažādus gadījumus, trīs veidus – kā darboties. Jo katrā gadījumā ir savas iespējas un resursi. Nav divu vienlīdzīgu, vienādu sociālo uzņēmumu. Starp apmeklētajiem: uzņēmums Siguldā vairāk attīstās no NVO sektoru bāzes, biedrības bāzes; Kocēnos pēc pašvaldības iniciatīvas, “Liepas” gadījumā – pēc privātas iniciatīvas.

 

Par vidzemnieku pašreizējām aktivitātēm A. Broka sacīja, ka, ievērojot Covid-19 ierobežojumu prasības, notiek projekta dalībnieku individuālas tikšanās, lai ieceres, pēc iespējas, izdotos un lai varētu nodemonstrēt izdomātos un izstrādātos produktus. Šajā gadījumā tehnoloģijas nepalīdz, jo dalībnieku aprīkojums nav tik piemērots.

 

 

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”, 12.11.2020.

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo