Par “SEMPRE Accelerators” veicinātāju komandas tikšanos 12.09.2019.

2019.gada 12.septembrī tikās projekta “SEMPRE Accelerators” veicinātāju komanda: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Daiga Grenovska, Ligita Freimane, Videga Kāpostiņa, Maija Kāpostiņa, Uldis Sprūde – lai izvērtētu “Iepazīšanās semināru” (10.09.2019.), plānotu kursa “Veselīgi, garšīgi, lēti” apmācības un apskatītu citus svarīgus jautājumus. Tika izrunāts, kas seminārā bija vairāk pozitīvs, kas – mazāk. Semināra tēma atzīta kā laba, jo pievērsta uzmanība veselīgam uzturam un naudas ekonomēšanai. Pasākums bija izglītojošs. Cilvēki domāja līdzi, iesaistījās. Patika darbs grupās.

Aktīvi iesaistījās arī atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Izdevās simboliskā vizualizācija: 3 ogu krūmu stādīšana. Veicinātāju komanda apsprieda arī “grābekļa” ieteikumus – ko mainīt, uzlabot, ņemt vērā nākamreiz. Tika plānota komandas dalībnieku atbildības sadale, aplēsti projekta izaicinājumi, konkretizēti mērķi, uzklausīti ierosinājumi, pieņemti lēmumi par turpmākās darbības soļiem.

Veicinātāju komandas kārtējā tikšanās paredzēta 26.09.2019. Apmācību kursa “Veselīgi, garšīgi, lēti” pirmā nodarbība plānota 2019.gada oktobra trešajā dekādē. Apmācību programma (kas, kur, kad, cikos) tiks publicēta vietnes kalpot.lv tuvāko pasākumu kalendārā un projekta “SEMPRE Accelerators” sadā.

 

Par tikšanos informējVeicinātāju komandas dalībnieki. Precīzākas ziņas – K.Krieviņas protokolos.

 

_______________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo