Par “SEMPRE Accelerators” projektu

Vispārīga informācija. Projekts “SEMPRE veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai” ir turpinājums projektam SEMPRE (Sociālā spēcināšana lauku reģionos), ko finansēja Interreg programma (sk. www.sempre-project.eu). Ja SEMPRE projektā uzsvars bija attīstīt mikroprojektus ar dažādām līdzdalības metodēm, SEMPRE Accelerators projekts koncentrējās uz astoņiem iepriekšējā projektā radītiem mikroprojektiem. Mērķis ir atbalstīt šos mikroprojektus, lai tie varētu kļūt par sociāliem jaunuzņēmumiem vai citām ilgtspējīgām organizācijām. Tāpēc tiks dibinātas astoņas veicinātāju komandas, kurās iesaistīsies mikroprojektu dalībnieki, sociālie pakalpojumu sniedzēji un sociālais darbinieks / darbiniece. Veicinātāju grupas rezultāti uzlabos un padziļinās SEMPRE projekta rezultātus.

 

Plānotās darbības uz vietas – kopā ar Rucavas novada sociālā dienesta atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiks attīstīts mikroprojekts “Recepšu burtnīca”, kur SEMPRE projekta ietvaros tika apkopotas receptes ar Eiropas Savienības pārtikas paku produktiem. Tiks izveidota “veicinātāju komanda” no Liepājas Diakonijas centra, sociālo dienestu un atbalsta grupu pārstāvjiem, kas izstrādās apmācības kursu nodarbībām, kas saistās ar ēdienu gatavošanu. Atbalsta grupā būs iespēja šīs nodarbības izmēģināt, apspriest un labot. Pēc tam šo apmācības kurss kopā ar recepšu burtnīcām ieteiks arī citiem sociāliem dienestiem un NVO, sadarbojoties ar vietējiem sociāliem dienestiem, ar Labklājības ministriju u.c. Viens veids, kā iepazīstināt sociālo dienestu darbiniekus ar šo jauno pakalpojumu būs kopīgas brokastis, kur tiks prezentēta ideja. Ir plānots, ka atbalsta grupu dalībnieki dibinās paši savu nevalstisko organizāciju.

 

Projekta īstenošanas periods: 01.05.2019.-28.02.2021. 

 

Projekta vadošais partneris: Šlēsvigas – Holšteinas Diakonijas centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein), Vācija

Partneri:
1. Šlēsvigas – Holšteinas Diakonijas Centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein),  Vācija
2. Dienvidu Dānijas universitāte (University colledge South Denmark), Dānija
3. Šlēsvigas-Holšteinas ekonomikas akadēmija (Academy of economics Schleswig-Holstein), Vācija
4. Sunderbijas vidusskola (Sunderby Folk high school), Zviedrija      
5. Luterāņu Diakonijas centrs (Lutheran Diaconia), Lietuva 
6. Vidzemes Augstskola (Vidzeme University of Applied Sciences), Latvija
7. Liepājas Diakonijas centrs (Diaconal centre Liepaja), Latvija
8. Igaunijas evanģēliski luteriskā baznīca (Estonian evangelical Lutheran church), Igaunija

 

Finansējuma avots: Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. Projekta partnera kopējais finansējums ir 69,505.00 EUR. ERAF līdzfinansējums ir 59,079.25 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 998,069.65 EUR.

 

Projekta mājaslapahttp://www.sempre-project.eu

 

Svarīgākā informācija par projekta norisi – šajā sadaļā.

 

__________________________________________________________________________________

 

 Interreg logo      SA logo

 

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.