Par SEMPRE projekta Latvijas partneru tikšanos 27.06.2017.

2017. gada 27. jūnijā Liepājā notika SEMPRE projekta Latvijas partneru tikšanās, ko rīkoja Liepājas Diakonijas centrs. Uz tikšanos bija ieradušies visi Latvijas partneri, kas SEMPRE projektā darbojas dažādās jomās.

Partneri no Latvijas Universitātes veica pētījumus un analīzes par cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves situāciju un problēmām Liepājas apkārtnē: Rucavā, Grobiņā un Priekulē. Plaši pārstāvēta bija Vidzemes Augstskola, kuras darbība ir vērsta uz darbu ar jauniešiem no nelabvēlīgām ģimenēm. Liepājas Diakonijas centra mērķauditorija ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. No Liepājas sadarbības tīkla piedalījās Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes izglītības zinātņu maģistre Irīna Vereščagina  un sociālā darba studente Ruta Kļava.

 

Partnertikšanās sākumā Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze iepazīstināja klātesošos ar Diakonijas centru un tā darbību. Pēc tam sekoja partneru stāstījumi un dalīšanās pieredzē par pašreizējām aktualitātēm SEMPRE projektā. Partneri no Vidzemes Augstskolas bija analizējuši tādus savas darbības aspektus kā iedvesmas avotu nepieciešamība, esošie sociālo pakalpojumu resursi, kas nepieciešams sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izaicinājumi.

 

Tika plānota konference Rīgā, kas notiks novembra beigās un pieņemti kopīgi lēmumi par turpmāko darbību. Konferencē plānots uzaicināt pārstāvjus no Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, VARAM, SUSTENTO, APEIRONA u.c., lai mazinātu marginalizāciju un aktualizētu problēmjautājumu risināšanu tādās jomās, kā transporta pieejamība, nodarbinātība, sabiedrības veselība, profesionālā izglītība. Konferencē tiks popularizēta arī šī projekta ideja, jo vārds SEMPRE nozīmē sociālā spēcināšana, kas ir nepieciešama gan cilvēkiem problēmsituācijās, gan sociālajiem darbiniekiem.

 

Partnertikšanās noslēdzās ar Liepājas Diakonijas centra sagatavoto prezentāciju: partneru spēcināšanas ceļamaizi – labās prakses piemēru no Grobiņas. 

 

Publicēja biedrība “Krīstīga Atbalsta Apvienība”.

 


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1