Par SEMPRE projekta vietējās sadarbības tīkla informatīvās sapulces norisi 31.03.2016.

2016.gada 31.martā vietējā sadarbības tīkla informatīvā sapulce par SEMPRE projektu notika Liepājas Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3. Sapulces gaitā tika pārrunāti svarīgi jautājumi par projektu. Sapulces dalībnieki un sadarbības partneri lēsa, ka šī gada maijā varētu sākt pētījumu cilvēku ar īpašām vajadzībām grūtību sakarā. Tika noteikti izpētes virzieni. Noslēgumā dalībnieki vienojās par nākamo tikšanās reizi. 

 

logotipi1

 

Sapulces darba kārtībā bija: 

10.00 – iepazīšanās;
10.10 – M. Urdze – SEMPRE projekta pārskats;
10.40 – par vietējo sadarbības tīklu;
11.00 – Latvijas Universitātes pētījums;
11.45 – nākamie soļi. 

Sākumā sapulces vadītājs Mārtiņš Urdze iepazīstināja klātesošos ar sagatavoto prezentāciju: “Pārskats par SEMPRE projektu”. SEMPRE nozīmē sociālā spēcināšana (lauku) reģionos.”

Projektā ir 16 partneri dažādās valstīs. Katram no 16 partneriem ir izvēlēta viena mērķgrupa, kuras ir dažādas: jaunieši, bēgļi, cilvēki ar īpašām vajadzībām, cilvēki ar atkarībām, seniori, ģimenes, ko skāris bezdarbs, vienaudzinošie vecāki u.c.

Projekta mērķgrupas (target groups) un gala lietotāji (end users):

– sociālo pakalpojumu sniedzēji (personāls un vadība)

– neaizsargātās grupas (cilvēki, kas lieto sociālos pakalpojumus). 

Teorētiskais koncepts – nabadzība un nevienlīdzība. Dzīves apstākļi, dzīves situācijas, izdzīvotā realitāte – neaizsargātās grupas (gala rezultātu lietotāji). 

Sadarbības tīkli:

– nacionālie sadarbības tīkli (NST),

– vietējie sadarbības tīkli (VST).

Projekta ilgums: 20. 11. 2015. – 28. 02. 2019.

Sapulces turpinājumā tika pārrunāti svarīgi jautājumi par projektu. Tika noskaidrots, kāda veida pētījums tas būs, kā arī – cik kārtās paredzēts. Nepieciešamas iedzīvotāju vajadzību un vēlmju aptaujas.  

Sapulces dalībnieku priekšlikums bija, ka sadarbības tīkla izveides darba grupās vajadzētu aicināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, t. sk., cilvēkus ar kustību traucējumiem, 3 novadu (Grobiņas, Priekules, Rucavas) soc. darbiniekus, cilvēkus no Kaulu un locītavu saistaudu biedrības, no  biedrības “Cerība, ticība, mīlestība” biedrus,  no diabētiķu biedrības, no neredzīgo biedrības, Ilzi Jansoni no Liepājas Lauvu kluba, no  Rotarī kluba, kas ziedo cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Nodarbinātības aģentūras, Ansiņu no Domes (sieva slimo ar multiplo sklerozi), no citām NVO, LiepU Izglītības zinātņu institūta direktori Anitu Līdaku, Elīnu no Domes Veselības daļas, no grupu dzīvokļiem, soc. aprūpes centra “Iļģi”, no Aizvīķu sociālās aprūpes centra. 

Sadarbības partneres no Latvijas Universitātes – A. Stepčenko un L. Jaunromāne apsprieda LU pētījumu ieceri par grūtību izpēti, kādas ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Šo cilvēku grūtības:

                    – soc. ekonomiskā situācija kā svarīgs aspekts – cilvēks var vai nevar atļauties.

                    – invalīdu uzskaite – 1., 2. un 3. grupas invalīdi, sadalījums pa novadiem; 1. gr.

                      invalīdu ievērojami mazāk kā 2. gr. invalīdu.

Tika atzīmēts, ka 18.-20. aprīlī būs konference Zviedrijā. Pēc tās konkrētāk būs zināms par pētījuma metodēm. 

Sapulces dalībnieki lēsa, ka maijā varētu sākt pētījumu.  Pēc konferences jāprecizē laika plāns. Pēc šodienas [31.03.2016.] sarunām pētījuma izpētes virzieni varētu būt:

1) dienas centri:

                     a) saprašana, ko darīt dienas centros: kā ātri pielāgot situācijām DI plānu, paralēli 

                         paturot prātā problēmas, kur resursu pietrūkst, ka sociālajiem dienestiem nav

                         resursu, lai realizētu dažādās vajadzības; kāpēc un kas DI plānā nav precīzi;

                     b) pamatojums, kāpēc  viedoklis ir izteikts; adresēt ziņas lēmumu pieņēmējiem;

                     c) apstādinājums – ietekmēt viedokli, cerībā, ka tiks ietekmēta lēmumu

                         pieņemšana valdībā.

2) grupu dzīvokļu iemītnieki;

3) jaunās invalīdu ģimenes.

M.Urdze ielūdza sapulces dalībniekus uz konferenci “Par cilvēku ar īpašām vajadzībām brīvā laika iespējām” 2016.gada 15. aprīlī plkst. 11:00, Krusta baznīcas mazajā zālē.

LĒMUMI:

1. Nākamā vietējā sadarbības tīkla tikšanās piektdien, 29. aprīlī plkst. 11:00, Krusta baznīcas mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 7.

2. Apzināt, sazvanīt, un uzaicināt uz nākošo  vietējā sadarbības tīkla tikšanos iepriekš minētos cilvēkus no biedrībām un sabiedriskajām organizācijām.

Sapulci protokolēja Karīna Krieviņa.

Kopsavilkumu no “Vietējā sadarbības tīkla informatīvā sapulces par SEMPRE projektu 31.03.2016. protokola” sagatavoja Inga Audere.