Par SEMPRE VST tikšanos 06.04.2018.

dr3

2018.gada 6.aprīlī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē notika SEMPRE projekta vietējā sadarbības tīkla (VST) tikšanās (dienas kārtību sk. ielūgumā TE>). Tās sākumā Mārtiņš Urdze pastāstīja par SEMPRE starptautisko konferenci Somijas pilsētā Vasā un filmēšanu. Sekoja atbalsta grupu no Grobiņas, Rucavas, Durbes, Priekules, Bārtas, Dubeņiem ziņojumi par to darbību un mikroprojektiem. 

Tika pārrunāti un rūpīgi saplānoti maija pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pēc kafijas pauzes tika sniegta informācija par aktuālo situāciju DI plāna norisē. No VST dalībniekiem aktuālās informācijas un jaunumu daļā arī tika apskatīts daudz būtisku jautājumu. Klātesošie ar prieku dalījās par to, ar kādu entuziasmu projekta dalībnieki iesaistās, darbojas un rod arvien jaunas idejas. Andris Leimants uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir, sadarbībā ar pašvaldībām, rast ikvienu iespēju projekta dalībnieku izgatavoto izstrādājumu pārdošanai dažādos tirdziņos. Ilze Vainovska, kuru daudzi pazīst kā biedrības “Dzīvības koks” Liepājas nodaļas vadītāju, informēja par vēža slimnieku radošu ieinteresētību un aprūpi, uzsverot to, ka ir svarīgi palīdzēt šādiem cilvēkiem sadzīvot ar savu problēmu, kad viņi uzzina diagnozi, un sniegt informāciju ar reāliem piemēriem, kā censties slimību uzvarēt. Par Liepājas Diakonijas centru apmeklējošu cilvēku ar īpašām vajadzībām aktivitātēm un citiem svarīgiem jaunumiem pastāstīja Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa.

 

Tikšanās dalībnieki piekrita, ka informācija tiks apkopota un publicēta tīmekļa vietnes kalpot.lv SEMPRE projektam paredzētajā sadaļā. 


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Info: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.