Par Sociālā sadarbības tīkla sapulci 02.05.2013.

2013. gada 2. maijā Diakonijas centrā notika sociālā sadarbības tīkla sapulce. Kurā tika apspriesti vairāki jautājumi:

– par iestāšanos SUSTENTO;
– par SUSTENTO aptauju par sabiedrisko transportu;
– par tikšanos ar Aiju Barču un Helviju Valci /17. maijā, plkst. 15.00/
– dažādi jautājumi.