Par “Spēcināšanas pasākumu” 28.12.2021.

2021. gada 28. decembrī Liepājas Diakonijas centrs organizēja kārtējo projekta Dzirkstele pasākumu, Zoom platformā. To atklāja Fēlikss Kovaļišins, iesakot turpināt iepriekš aizsākto sarunu par spēcināšanu – kā izturam gada tumšāko laiku, arī Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu ziņā, padaloties par labo, kas noticis.

Sarunu uzsāka pasākuma idejas autore Karīna Krieviņa. Viņa uzsvēra, ka Adventa laikā, gaidot Ziemassvētkus, gaišas pārdomas rosina teksts no Sv. Rakstiem par Dieva Dēlu Jēzu Kristu, kas nāca pasaulē kā patiesais gaišums apgaismot ikvienu cilvēku.

Pasākuma dalībnieki pārrunāja, ka visi var nest sirdsgaismu citiem ar savu attieksmi, uzmanību, atbalstu – kad nepieciešams, un dāvināšanas prieku.

Šogad sirsnīgi izdevās iepriecināt Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas centra (LDC) seniorus ar Ziemsvētku paciņām, kas bija sagatavotas radošas un praktiskas. Sanāca ‘apelsīns’ kā kādā no mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķiem. Paciņu veidotāja, LDC floristikas pasniedzēja Daiga Grauduže sacīja, ka necerēja tik lielu atsaucību no atbalstītājiem.

Tika pārrunātas arī dažādas sadzīves tēmas – par laikapstākļiem, kas sagādā prieku; par mācībām, sadzīves traumām un komiskām ķibelēm. Visi bija vienisprātis – ja Dievs piedāvā labas iespējas dzīvē, nevajag atteikties.

Inga Audere ierosināja kopā uzspēlēt spēli, par kuru nesen uzzināja apmācībās Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai (32h). Dalībnieki saņēma vienādu uzdevumu, kas netika plašāk komentēts. Rezultātā, līdzīgi kā kursos, katram sanāca kas pilnīgi atšķirīgs. Mērķis bija gan apdomāt, cik saprotami komunicējam ar citiem, gan pārliecināties, cik atšķirīgi esam un līdz ar to – lietas uztveram.


Spēle1

Pildam uzdevumu.


D. Grauduže arī izstāstīja par radošuma un komunikācijas veicināšanas spēli kādā seminārā, iesaistot dalībniekus pie blakus galdiņiem, ne tikai – ‘savējie ar savējiem’.

Iveta Liepa atklāja, cik pārsteidzoši viņa saņēma apmācību piedāvājumu programmēšanā, ko bija vēlējusies daudzus gadus. Tā kā viņai ir invaliditāte, rokas nav tik izveicīgas, praktiskās darbības prasa vairāk laika, nekā citiem, bet viņa nepadodas. Iveta sacīja, ka pārbaudījumi iemācījuši attiekties pret dzīvi pozitīvi.

Signe Paula dalījās ar interesantu notikumu par salātu pagatavošanu. Fēlikss lasīja divas nelielas atziņas no Luterāņu stundas par Jēzu un laimi. I. Audere nolasīja savu jaunāko īsprozas darbu Vēja sirds. Karīna un Daiga nolasīja sev tuvu autoru dzejoļus. Savu dzeju lasīja I. Liepa.
Arī turpinājumā katrs dalījās ar radošām atziņām, interesantiem notikumiem un piedzīvojumiem.

Pasākumā piedalījās: Daiga Grauduže, Fēlikss Kovaļišins, Karīna Krieviņa, Iveta Liepa, Signe Paula, Anita Rupeika un Inga Audere. Norisi Zoom organizēja F. Kovaļišins.

Projektu finansē vācu fonds “Action Mensch”.

aktion mensch