Par Vasarsvētku dievkalpojumu 28.05.2023.

28. maijā, Pirmajos Vasarsvētkos, Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpoja metodistu mācītāja Gunta Grīna-Sologuba. Svētrunā viņa sacīja, ka Dievs labprāt vēlas dāvāt Savu Svēto Garu ikvienam, bet mums Viņam tas ir jālūdz – jāapliecina, ka to vēlamies. Bez Svētā Gara nevar, jo tas ir nepieciešams katram – kā spēka devējs un aizstāvis.