Par Vietējā sadarbības tīkla mazās darba grupas tikšanos 31.01.2017.

2017.gada 31.janvārī Liepājas Diakonijas centra telpās notika Vietējā sadarbības tīkla (VST) mazās darba grupas tikšanās. To vadīja Mārtiņš Urdze. Piedalījās: Ģirts Kronbergs (Liepājas pilsētas dome), Jānis Neimanis (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde (LPPI) “Komunālā pārvalde”), cilvēki ratiņkrēslos: Jānis Kupšis un Zigrīda Ābele. Darba kārtības jautājumi bija par vides pieejamības problēmām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – problemātiskās vietas pilsētas centrā.

Vispirms M. Urdze pastāstīja par ratiņnieku tikšanās reizē noskaidrotajām problemātiskajām vietām, kas traucē invalīdiem ar ratiņkrēsliem un skūteriem brīvi pārvietoties, radot problēmas. Klātesošie detalizēti izanalizēja un izdiskutēja dotās problēmas un izskatīja priekšlikumus – ko un kā varētu censties uzlabot.
No Karīnas Krieviņas protokola:
/../ J. Neimanis: Vajag uzrakstīt iesniegumu transporta komisijai, jo situācijas ir neordināras. Vajag rakstīt uz Domi. /../
M. Urdze: Jādomā, kā jauniešus iesaistīt.
Ģ. Kronbergs: Ar jauniešiem ir 2 varianti: pirmkārt, brīvdienās, otrkārt, pēc skolas.
M. Urdze: Mazliet vajadzētu parunāties ar tiem jauniešiem.
J. Neimanis: Mazie darbiņi, piemēram, bortakmeņus pazemināt, ir ļoti darbietilpīgs process.
Ģ. Kronbergs: Jāsāk no sākuma: kad pieņem to darbu, jāpievērš uzmanība, kā tas ir izdarīts. /../
M. Urdze: Svarīgi, ka iesaista “ratiņniekus”. Ģirts parunās ar jauniešiem, vienosies par laiku, Jānis un Zigrīda varēs braukt līdzi.
Ģ. Kronbergs: Sarunāsim 2 studentus, tad zvanīsim Jānim Kupšim, lai var kopā izbraukt maršrutu.
Z. Ābele: Vēl problemātiski ir piekļūt sadzīves ķīmijas veikalam uz Siena ielas.
J. Neimanis: Būs jāiesaista būvvalde, viņiem ir nosacījumi, ja ir vēsturiskais centrs. Gājēju pārejas mainīt ar atstarotājelementiem.
Z. Ābele: Jūras un Graudu ielu krustojumu ir grūti izbraukt invalīdu ratiņos.
J. Neimanis: Tas paliek aiz cerību svītras.
J. Kupšis: Lielajā ielā pie puķu veikala pie 9-stāvu mājas 2 bleķi pieskrūvēti – neatbilst drošībai, nevar izbraukt ne invalīdi, ne ar bērnu ratiņiem. Tad vēl – pie tirgus nav kur invalīdu mašīnas novietot.
M. Urdze: Muzejs, teātris arī invalīdiem ir nepieejami. /../
J. Kupšis: Būtu jūrmalā vajadzīgi soliņi netālu no laipām, lai arī asistents var apsēsties, tāpat vajadzētu uztaisīt vietu, kur invalīdi var nobraukt no laipas. Aktuālas ir tualetes invalīdiem jūrmalā.
J. Neimanis: Ar laipām arī ir problēma – laipas pūš jūrā, ja mainās vēja virziens. /../
Ģ. Kronbergs: Par vides pieejamību autobusos: nav ne e-talona, ne braukšanas kartes, invalīdam jātiek pie vadītāja un jānopērk biļete. /../
M. Urdze: Aicināsim no AP pārstāvjus 10. februārī uz VST tikšanos. /../
Sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:
Nosūtīt J. Neimanim e-pastā izrakstu no ratiņnieku protokola ar problemātiskajām vietām.
10. februārī VST tikšanās reizē, kas notiek reizi trijos mēnešos, uzaicināt pārstāvjus no Liepājas autobusu parka.
Ģ. Kronbergam sarunāt jauniešus, kas kopā ar ratiņniekiem Z. Ābeli un J. Kupši varētu fiksēt jau apzinātās un minētās problēmvietas.

Sagatavots no Karīnas Krieviņas protokola 31.01.2017.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1