Par vietējā sadarbības tīkla sapulci 16.06.2017.

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu uzaicina Jūs uz vietējā sadarbības tīkla sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros. Sapulce notiks piektdien, 16. jūnijā, plkst. 11.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas telpās, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā.