Par vietējā sadarbības tīkla tikšanos 06.04.2018.

Liepājas Diakonijas centrs SEMPRE projekta ietvaros 6. aprīlī rīkoja vietējā sadarbības tīkla tikšanos. Tajā dalībnieki uzklausīja M. Urdzes stāstījumu par jaunām teorētiskām atziņām un ārzemju partneru līdzdalīto pieredzi darbā ar dažādām mērķgrupām SEMPRE 7.  starptautiskā konferencē, kas notika martā Vasas pilsētā Somijā.

Varēja iegūt informāciju par plānotajiem pasākumiem un konferencēm, no kurām aktuālākais patreiz būs Liepājas Diakonijas centra organizētais divu dienu ievadseminārs spēcināšanas apmācību programmā, kas notiks 7. un 8. jūnijā Liepājā, kuru vadīs vieslektore no Esbjergas pilsētas augstskolas Dānijā Gundija Šrētere Johansena (Gundi Schrötter Johannsen). Tikšanās dalībnieki pārrunāja arī aktualitātes sadarbības tīkla ietvaros. Atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pārstāvji no Liepājas rajona pastāstīja par savu darbību, veiksmēm, problēmām un to, kā veicas ar mikroprojektu iecerēm.

Informē K. Krieviņa


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Publicēja: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.