Par VK komandas tikšanos 06.02.2020.

2020. gada 6. februārī Rucavā uz kārtējo tikšanos sanāca projekta “SEMPRE Accelerators” veicinātāju komanda. 

Sapulci sākām ar pārrunām par iepriekšējo satikšanos. Sajutām pavasara tuvošanos, jo visi dalībnieki bija pozitīvi un smaidīgi. Saplānojām pienākumus. Dace Šukste būs pasākuma vadītāja, Ligita Feldmane – fotogrāfe, Maija Kāpostiņa – novērotāja. 

 

VK pārstāvji no LDC – Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa iepazīstināja ar projekta turpmākajiem plāniem.

Martā paredzēta tradicionālā ēnošana. 8. jūnijā Rucavā tiek gaidīti viesi no Dānijas un Vācijas. Vēl jūnijā paredzēts divu dienu brauciens uz Lietuvu. 18. septembrī notiks projekta Noslēguma konference. Septembrī būs arī brauciens uz Vidzemi. 

VK komandas nākamā tikšanās notiks Rucavā 13.02.2020.

 

Informē VK pārstāve Dace Šukste

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo