Par VK Rucavas pārstāvju dalību 07.10.2020. sapulcē Sikšņos

Projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros 2020. gada 7. oktobrī Sikšņos atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un VK komandas pārstāvji tikās ar Rucavas novada pašvaldības pārstāvjiem sapulcē par biedrības dibināšanas jautājumiem.

 

Rucavas VK pārstāves Maija Kāpostiņa, Velga Lībeķe un Dace Šukste sapulcē pastāstīja par ēnošanas pasākumiem Liepājā – Diakonijas centrā 2020. gada 21. jūlijā un biedrībā “Radi Vidi Pats” 31. jūlijā. Turpinājumā – par to, kā dalība šajos projektos sākās. 2016. gada 10. novembrī Rucavas novada Sociālajā dienestā notika LDC rīkota konference cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem. Neilgi pēc tam tika izveidotas atbalsta grupas: “Cerību stariņš” Rucavā, “Varavīkne” Sikšņos, “Vienmēr jaunas” Ķāķišķē, kuras noorganizēja Rucavas Sociālā dienesta darbiniece Ligita Freimane.

 

VK pastāstīja arī par atbalsta grupu radošo rosību – keramikas, dekupāžas, zīda apgleznošanas u.c. nodarbībām, t.sk., uzvedumu iestudēšanu. “SEMPRE” mikroprojekta ietvaros izdeva “Recepšu burtnīca” 2 burtnīcas. Pirmo – 2018. g., otro – 2019. g. Receptes – pašu meklētas un izmēģinātas. 1. burtnīcā apkopotas receptes no ES pārtikas paku produktiem, 2. burtnīcā – receptes ziemas krājumiem – kompotiem, ievārījumiem, marinēšanai, zupu sagatavēm. 

 

Lai palīdzētu cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, projektā “SEMPRE Accelerators”, kas sekoja projektam “SEMPRE”, radās iecere par apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” organizēšanu. Notika 6 nodarbības: “Veselīgs uzturs un tā gatavošana”, “Alternatīva neveselīgiem produktiem un dažādas receptes”, “Ēdienkartes sastādīšana”, “Budžeta plānošana”, “Kā atrast informāciju par ēdienu gatavošanu un receptēm”, “Iepazīšanās ar virtuves tehniku un traukiem”. 

 

7. oktobra tikšanās noslēgumā tika pārrunāts, kā rīkoties turpmāk – kādas idejas, ar ko nodarboties, kā realizēt ieceres.

 

 

Informēja Rucavas VK pārstāve Velga Lībeķe. Vairāk par 07.10.2020. sapulces norisi – Karīnas Krieviņas materiālā drīzumā.

 

 

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

 

__________________________________________________________________________________

 

 SA logo

 

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

 

 

Interreg logo