Par VK Rucavas pārstāvju darbību informē Daiga Grenovska

NP4

 

Kopš Covid-19 ārkārtas situācijas atkārtotas pasludināšanas valstī, projekta “SEMPRE Accelerators” veicinātāju komandas (VK) Rucavas pārstāvju aktivitātēs pauze iestājusies daļēji. Joprojām uzmanība tiek veltīta biedrības dibināšanas jautājumiem. Viss vēl ir procesā. VK pārstāve Karīna Krieviņa (LDC) apkopoja un Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pārstāvjiem izskatīšanai izsūtīja priekšlikumus no 2020. gada 7. oktobra sapulces par biedrības veidošanu. 

 

Ļoti pozitīvi ir tas, ka Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa piedalās norisēs un veicina projekta dalībnieku ieinteresētību viņu dzīves situācijas uzlabošanā un radošu ideju ģenerēšanu. Ja projekta sākumā cilvēku atsaucība nebija pārāk liela, tad šobrīd attieksme ievērojami mainījusies. Redzams progress. Agrāk daudzi baidījās publiski runāt, tagad tā vairs nav. No atbalsta grupu vidus izvirzījušās līderes: Maija Kāpostiņa, Velga Lībeķe, Dace Šukste, kas ar prieku uzņemas atbildību. Pirms bērna kopšanas atvaļinājuma – arī Videga Kāpostiņa. Viņām ļoti palīdz Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece Ligita Freimane.

 

Šī projekta brīnišķīga ideja ir, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām paši daudz ko var darīt savā labā. Projekts dalībniekiem devis pašapziņu, savas vērtības apziņu, ka viņi var uzņemties iniciatīvu, atbildību. Līdz tam Sociālais dienests par viņiem rūpējās, tos aktīvā darbībā neiesaistot.

 

Covid-19 situācija biedrības dibināšanu ir attālinājusi. Tikmēr sociālie darbinieki ar saviem klientiem un projekta dalībniekiem regulāri sazinās telefoniski.

 

Informē Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska

(attēlā no kreisās puses kopā ar K. Krieviņu projekta “SEMPRE Accelerators” apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” noslēguma nodarbībā, 12.08.2020.)

 

Foto: V. Kāpostiņa

 

 

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”, 30.11.2020.

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo