Par VST tikšanos 07.12.2018.

empr2

2018.gada 7.decembrī Liepājas Diakonijas centrs aicināja SEMPRE projekta vietējā sadarbības tīkla aktīvistus uz kārtējo tikšanos (dienas kārtība TE>). Pēc iepazīšanās, klātesošie, kuri piedalījās SEMPRE projekta noslēguma konferencē Rīgā 27.-28.11.2018., tikaicināti dalīties atsauksmēs. Tās bija ļoti pozitīvas. Konferences dalībnieki uzsvēra, ka viņus ļoti uzrunājušas prezentācijas. 

Tikšanās turpinājumā sekoja ziņojumi no atbalsta grupām par mikroprojektiem un citām aktivitātēm. Tika runātarī par problēmām.  Projekta vadītājs LDC M.Urdze atzīmēja, ka izdiskutēt problēmjautājumus ir vienlīdz svarīgi. Grupas nāca klajā ar idejām, kā labāk organizēt SEMPRE projekta noslēguma pasākumu un ko līdz tam vēl varētu pagūt paveikt. Pārrunu gaitā tika izskatīti visi dienas kārtības jautājumi un akceptēts darba plāns turpmākajam. Paredzēta vēl viena nodarbība “Action Learning jeb Mācīšanās darbībā”, kas savlaicīgi tiks izziņota. 08.12.2018. VST dalībnieki apmeklēja projektatbalsta grupu Durbē.

empre3

 


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Informē biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.