Par VST tikšanos 10.08.2018.

2018.gada 10. augustā Liepājas Diakonijas centrs rīkoja SEMPRE projekta  kārtējo vietējā sadarbības tīkla tikšanos (dienas kārtību sk. ielūgumā TE>), kas notika Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē. Pēc dalībnieku iepazīšanās, Mārtiņš Urdze sniedza klausītājiem SEMPRE projekta aktuālo informāciju.

 

Sekoja atbalsta grupu informācijas apskati par mikroprojektiem: ideju realizāciju, attīstību, šķēršļiem un problēmām. Pēc tam notika iepazīšanās ar Liepājas Sociālā dienesta jauno direktori Lindu Krasovsku. Turpinājumā VST dalībnieki apsprieda projekta norišu jaunumus un aktualitātes.
Pēc kafijas pauzes tika skatītas deinstitucionalizācijas (DI) novitātes. Izvērtās aktīva diskusija par jautājumiem, kas ar to saistīti. Sekoja tālākās darbības plānošana, dažādu jautājumu skatīšana, tikšanās darba apkopojums un noslēgums.

 

Tikšanās dalībnieki piekrita, ka informācija tiks apkopota un publicēta tīmekļa vietnes kalpot.lv SEMPRE projektam paredzētajā sadaļā.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Info: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.