Par Ziemsvētku dievkalpojumu Krusta draudzē

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē Ziemsvētku dievkalpojums 24. decembrī notika klātienē. To vadīja metodistu mācītājs Edgars Šneiders. Svētrunas tēma bija par to, ka cilvēki no visām tautām var godināt Dievu par glābšanu. Laiki mainās, bet pamatvērtības paliek. Dievs sūta Dēlu, lai mēs iepazītu Viņu.

Foto un info: Fēlikss Kovaļišins