Par Ziemsvētku pasākumu 2011 LDC atbalsta grupām

2011. gada 16. decembrī Diakonijas centra rīkotā Ziemsvētku pasākumā tikās Liepājas rajona cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupas no Durbes, Nīcas, Rucavas, Saraiķiem, Vērgales un Ziemupes. Svinīgu uzrunu sacīja Diakonijas vadītājs Mārtiņš Urdze. Muzicēja  Bērnu vokālais ansamblis “Domiņas” Valdas Zēbergas vadībā un Miervaldis Ziemelis, kurš iepriecināja klātesošos ar jauku iespēju sadziedāties. Notika loterija. Atbalsta grupu vadītājiem tika pasniegtas nelielas dāvaniņas par sirsnīgo, atsaucīgo darbu.

Liels paldies visiem pasākuma organizētājiem un atbalstītājiem, par cienastiem – sekojošiem sponsoriem: Guntai Almanei, SIA Serviss AB kafejnīcai Pīrāgi- pīrādziņi, SIA ADS pagrabs, SIA Puķītes 2, Liepājas patērētāju biedrībai un Cepelīni SIA.

Zigrīda Ābele