Pārdomas par Svētā Gara augļiem: prieks

“Es jūs izvēlējos, lai jūs ietu un nestu augļus.” Jāņa ev. 15:16

Dažreiz ikdienas notikumi liek pārdomāt kādas Rakstu vietas. Šoreiz tas ir par Svētā Gara augļiem un prieku, par ko raksta apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem 5. nodaļā 22. pantā. Šonedēļ draudzi apciemoja Skaidrīte no Hamburgas. Lai arī viņa ar dēlu Gunti jau daudzus gadus dzīvo un strādā Vācijā, tomēr nav zaudējuši saikni ar Krusta draudzi Liepājā.

Skaidrīte ir aktīva draudzes locekle, vienmēr seko līdzi draudzes un Diakonijas dzīves aktivitātēm un regulāri piedalās Zoom dievkalpojumos. Neskatoties uz to, ka atrodas tālu no Latvijas, Skaidrīte ir atradusi veidu, kā atbalstīt un piedalīties ar savu pienesumu kopējās aktivitātēs. Viņa ir cilvēks, kas bez darba nespēj nosēdēt, ir rosīga un čakla adītāja. Uz Liepāju Skaidrīte atveda savus darinājumus, kas, tos uzlūkojot vien, priecē gan ar krāsu košumu, gan sasilda sirdi. Tos būs iespēja arī iegādāties Pavasara labdarības tirdziņā, kas notiks sestdien, 20. aprīlī 11:00–14:00 Liepājas Diakonijas centrā, Friča Brīvzemnieka ielā 54.

Priecājoties par dāvinājumu, nāk prātā kāda Svētdienas skolas dziesmiņa par to, ka, ja Dievs tev dod prieku, tad nepaturi to tikai sev, bet dod to tālāk! Lai piederības, došanas un dalīšanās, adīšanas un ziedošanas prieks vairo tālāk prieku uzlūkot, iedvesmoties, pirkt, dāvināt un dod iespēju citiem pavērt ceļu darbotiespriekam, jo visi tirdziņa ienākumi ir paredzēti materiālu iegādei rokdarbiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Šis apciemojums reizē ir liecība par to, ka savi īpašie talanti ir katram, kuri, tos atklājot, dod daudz prieka un gandarījuma gan sev, gan līdzcilvēkiem, kā arī veido piederības un vienotības sajūtu kopīgam darbam, neskatoties uz to, cik liels attālums mūs šķir.

Paldies Skaidrītei un Guntim arī par pārtikas ziedojumu!

Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm!” Ps. 100: 2