Pārrunu norise

Pārrunu grupas dalībnieki sanāk kopā katru trešdienu plkst. 15.00 Diakonijas centrā (Ciešanu laikā plkst. 17.00). Nodarbības vada kāds no dalībniekiem. Tās notiek divās daļās.

Pirmajā daļā katrs pastāsta, kā viņam gājis aizvadītajā nedēļā. Ikvienam ir iespēja dalīties pārdomās, neparastos notikumos, ikdienas pārdzīvojumos, uzdot jautājumus, lai viens otru labāk iepazītu. Otrajā daļā tiek apspriesta tēma pēc dalībnieku izvēles. 

Darbs ar tēmu notiek trijos soļos: 1. solis – apzināt / redzēt; 2. solis – izvērtēt / spriest; 3. solis – darīt.

1. solis – apzināt / redzēt. Vadoties pēc savas dzīves pieredzes, mēģinām noformulēt galvenos jautājumus par izvēlēto tēmu un meklējam atbildes dzīvē, literatūrā u.c., lai informācija par šo tēmu mums būtu pēc iespējas pilnīgāka. 

2. solis – izvērtēt / spriest. Lai izvērtētu iegūto informāciju un meklētu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, mēs balstāmies uz Bībeli. Vispirms apzinām galvenās vietas Bībelē, kas pēc mūsu domām atbilst tēmai. Tad izlasām un apspriežam šos tekstus. Ja ir lietderīgi, papildinām Svēto Rakstu izpēti ar dažādiem teoloģiskiem viedokļiem. Pēc tam, kad ir apkopoti sarunas galvenie rezultāti, nonākam pie secinājuma, slēdziena.

3. solis – darīt. Lai pārrunas nebūtu tikai bezgalīga runāšana bez jūtama rezultāta, mēs noslēdzam šo izziņas procesu ar kādu konkrētu darbību. Praktiskais uzdevums liek visiem sarosīties, apgūt jaunas prasmes.

Tēmas ļoti dažādas: “Kas notiek pēc nāves?”, “Jēzus otrā atnākšana”, “Laika zīmes” u.c.