Pasākumi un aktivitātes Liepājas Diakonijas centrā

Pasākumi un aktivitātes Liepājas Diakonijas centrā, Friča Brīvzemnieka ielā 54

Pirmdienās:
18:00 AA (Anonīmo alkoholiķu) tikšanās

No otrdienas līdz piektdienai Drēbju kamera
plkst. 11:00–13:00

Trešdienās:
11:00 Svētbrīdis
16:00 Pārrunas par Bībeli un dzīvi

Ceturtdienās:
11. un 25. janvārī plkst. 14:00 Senioru
kopas “Atvasara” tikšanās

Piektdienās:
11:00 Tikšanās atbalsta grupai cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām “Dvēseles enkurs”

• Palīglīdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
                  Kontakttālrunis: 634 26 707