Atslegu maina

2016.gada 10.martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes padome nosūtīja atklāto vēstuli  (sk. pielikumā) LELB arhibīskapam, bīskapiem, LELB Kapitulam, Virsvaldes prezidijam, LELBāL arhibīskapei Laumai Zušēvicai un laikrakstam “Svētdienas Rīts” par to, ka, ja Sinodē tiks pieņemts lēmums pret sieviešu ordināciju, tad draudze kopā ar mācītāju apsvērs iespējas  izstāties no  LELB. 

Lasīt tālāk...

PC020937

2016.gada 2.decembrī Liepājas Diakonijas centrs organizēja projekta “Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” noslēguma konferenci Krusta baznīcas mazajā zālē. Tās mērķis bija  iepazīstināt interesentus ar “Domino” projekta rezultātiem, veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem, kā arī  kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas iesaistīties brīvā laika pasākumos.

Lasīt tālāk...

taust2

TAUST radošā darbnīca ir otra aktivitāte, kuru 2016.gada 4.novembrī SEMPRE projekta  ietvaros  biedrība Liepājas Diakonijas centrs organizēja sadarbībā ar biedrību Radi Vidi Pats.  Nodarbības gaitā radošās  darbnīcas vadītāja Madara Ūlande p ersonīgi konsultēja katru dalībnieku, lai  TAUST  klades izdotos  visiem.

Lasīt tālāk...

Reform

Svētdien, 30.oktobrī Liepājas Krusta draudzē notika Reformācijas dienai veltīts dievkalpojums. Pēc dieva vārda lasījuma, mācītājs Mārtiņš Urdze sprediķi iesāka ar vārdiem: "Mīļā draudze! 31.oktobrī Luteriskā baznīca visā pasaulē svin Reformācijas dienu. 499 gadi ir pagājuši, kopš Mārtiņš Luters 1517.gada 31.oktobrī pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm pienagloja savas 95 tēzes. .." Pēc dievkalpojuma sadraudzībā M. Urdze aicināja visus kopā padomāt un izteikt priekšlikumus, kā mēs gribētu atzīmēt Reformācijas 500.jubileju.

Lasīt tālāk...

Agrita2

Kā informē viena no pārdevējām Agrita Šuba, "Domino tirdziņa" preču klāsts ir papildināts ar jaunu produkciju. Tie ir - ādas izstrādājumi, zeķītes, šallītes.

"Domino tirdziņš" savas preces piedāvās arī 12.novembrī Rīgā, Diakonijas dienā. Ir iesniegts pieteikums dalībai lielveikala "RIMI" Ziemassvētku tirdziņā, un pašlaik tiek gaidīta atbilde.

Vairāk par "Domino tirdziņu" sk. te>

Pielikums:
Download this file (Diakonijas dienas plans.pdf)Diakonijas diena

"Neskatoties uz pārmaiņām, kuras radīja Liepājas Krusta draudzes izstāšanās šogad no LELB, Liepājas Diakonijas centrā (LDC), kas strādā ciešā sadarbībā ar draudzi, visas aktivitātes notiek kā līdz šim: projekti un ieceres tiek īstenoti, atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - sniegts," informē LDC Kontaktu un konsultāciju centra vadītāja Zigrīda Ābele, "drēbju kamera darbojas, var saņemt kruķus, ratiņkrēslus u.c."

Lasīt tālāk...

Piektdienās Liepājas Diakonijas centrā (LDC) tiekas jaunieši ar īpašām vajadzībām. Pārsvarā viņi nāk no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Grupu dzīvokļiem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, no kuriem daļa pirms tam dzīvoja sociālās aprūpes centrā "Iļģi", bet, saņemot atbilstošu palīdzību, spēj dzīvot paši savu dzīvi.

Lasīt tālāk...

kirbisi

             Didža Audera fotokolāža

Tradicionālie Ābolsvētki, labdarības pasākums, kuru ik gadus oktobra sākumā Liepājas Diakonijas centrs organizē sadarbībā ar apkārtnes zemniekiem un rokdarbniekiem, arī šogad, 8.oktobra sestdienā, noritēja darbīgā, pacilātā gaisotnē. Tie sākās ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā. Apmeklētājus priecēja muzikālie un cirka priekšnesumi, notika spēles, sacensības, nodarbības bērniem, izsole, loterija u.c. Darbojās kafejnīca. Pasākums noslēdzās ar sadraudzības mielastu.

Dāsni savu produkciju Ābolsvētkiem veltīja līdz 70 zemnieku saimniecību. Ziedojumi pasākumā tika vākti, lai sniegtu palīdzību Ukrainai. 

Lasīt tālāk...

20161002-0017

Dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē Pļaujas svētkos 2016.gada 2.oktobrī 

2016.gada 25.septembrī Liepājas Krusta draudze atzīmēja savu 88.dzimšanas dienu. Svētku dievkalpojumu vadīja mācītājs Edgars Šneiders no Liepājas Apvienotās Metodistu baznīcas. Savukārt Pļaujas svētkos 2.oktobrī Krusta baznīcā notika Pateicības dievkalpojums, ko vadīja LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols. 

Lasīt tālāk...

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā 10. jūlijā notika draudzes kopsapulce, uz kuru sapulcējās vairāk kā 90 cilvēku. Daži klātesošie nevēlējās reģistrēties sapulces dalībnieku reģistrā, starp tiem - arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) ieceltās „Krusta draudzes pagaidu pārvaldes” locekle juriste Anitra Vanaga un revidents Aivars Kaņeps. Kopsapulces dalībnieki negribēja pieļaut, ka sapulces norise tiek traucēta un nolēma doties uz Vācu ev. lut. Baznīcas Latvijā Liepājas draudzes telpām Stendera ielā.

Lasīt tālāk...