D1

Maija beigās Liepājas Universitātes (Lielā iela 4) otrajā stāvā, interesenti varēja aplūkot projekta "Talantu darbnīca 2019" gleznojumu un zīmējumu izstādi, kuru sakārtoja pasniedzējas Dr.  paed. Inta Klāsone un Mg. art. Solvita Spirģe-Sēne (attēlā). Darbi tapuši Liepājas Diakonijas Dienas centra organizētajās Mākslas terapijas - Gleznošanas un zīmēšanas nodarbībās - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk ...

2019.gada 5.aprīlī Liepājas Diakonijas centrs (LDC) rīkoja konferenci "Lemti nabadzībai? Kā izdzīvot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?" ar mērķi – pievērst uzmanību tam, kā nabadzība skar cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves un kopīgi meklēt risinājumus. Konferencē izstrādātā rezolūcija (te>) tika izsūtīta LR Valsts prezidentam, Ministru kabinetam, Finanšu ministram,  Labklājības ministrei, Veselības ministrei, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājam, Tiesībsargam un Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam. Saņemtāatbildes pielikumā.

Trešdien, 2019. gada 19. jūnijā no plkst. 13.00-15.00  Liepājas Diakonijas centrs organizē Jaunliepājas mikrorajona iedzīvotāju kopsapulci par tēmu “Dzīves apstākļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām savā mājvietā”. Pasākums notiks "House of Hope" (Cerības mājā)Rīgas ielā 67. Aicināti piedalīties Zaļās birzs mikrorajona iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, viņu piederīgie, draugi, atbalsta personas un citi interesenti. Pasākums notiek vācu fonda “Aktion Mensch” atbalstītā projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros. Informācija par pasākumu pielikumā.

"Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu." (Pāvila vēstule romiešiem 15.nodaļas 2.pants)

Otrdien, 4. jūnijā plkst. 17.00 Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē notiks sapulce, uz kuru mēs aicinām piedalīties draudzes cilvēkus - ar mērķi veicināt savstarpējo atbalstu. It īpaši tos, kuri dzīvo vieni un kuriem var būt grūtības risināt dažādas ikdienas situācijas vieniem.

Pielikums:
Download this file (apmaina.pdf)apmaina.pdf
Lasīt tālāk ...

J11

Maija vidū Liepājas Krusta draudze ar patiesu prieku sagaidīja ciemos mācītāju Jīrgenu Filipu (Jürgen Philipp) no Delmenhorstas draudzes Vācijā. Viņš ar savu draudzi jau daudzus gadus atbalsta mūsu draudzes un Diakonijas darbu, ir viesojies arī Svētdienas skolā un kā viesskolotājs ar tulka palīdzību vadījis pat nodarbību bērniem. Šoreiz J. Filips Svētdienas dievkalpojumā lasīja sprediķi, ko no vācu valodas tulkoja draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze. Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdī pie kafijas un tējas visi kavējās kopīgās atmiņās, uzdeva jautājumus un dalījās ar jaunumiem un aktualitātēm abu draudžu darbā.
Vēlam mācītājam Jīrgenam un viņa draudzei Vācijā Dieva svētību un vadību, kalpojot saviem līdzcilvēkiem!

Karīnas Krieviņas foto un ziņ

pulc1

2019.gada 14.maijā "Zaļās birzs" bibliotēkā notika Zaļās birzs mikrorajona iedzīvotāju sapulce, ko "Aktion Mensch" projekta ietvaros organizēja Liepājas Diakonijas centrs (LDC). Sapulces mērķis bija apzināt cilvēku vajadzības un problēmas; noskaidrot, kāds atbalsts nepieciešams; pārdomāt, ko var risināt ar saviem spēkiem un kā palīdzēt citiem. Pasākums sākās ar iepazīšanos, klātesošie nosauca savus vārdus. Ievada daļā par projekta jaunumiem informēja M. Urdze. 

Lasīt tālāk ...

No aprīļa mēneša Liepājas Diakonijas centrā norisinās projekts "Talantu darbnīca 2019". Tas notiek sadarbībā ar Liepājas pilsētas Domi nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas ietvaros. Līdzīgi kā pagājušajā gadā Diakonijas centrā notiek dažādas apmācības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: kokapstrāde, keramika, sveču liešana, ziepju gatavošana, lietišķās mākslas rokdarbi, rotaļlietu šūšana, mozaīku veidošana, floristika, datorapmācības, zīmēšana un mākslas terapija. Karostā, Lazaretes ielā 7, kur izvietotas stelles, notiek aušanas nodarbības. Šajā gadā jaunums ir ārstnieciskā vingrošana, kuru pasniedz profesionāla fizioterapeite. 

Lasīt tālāk ...

 MULield

 

"Kad sievas atnāk pie Jēzus kapa, tās ierauga, ka akmens, kas aizšķērsoja ieeju klints kapā, bija novelts. Ieejot iekšā, tās atrada kapu tukšu. Evaņģēlists Lūka stāsta, ka pie viņām pienāk divi vīri spožās drēbēs, kas pārmetoši jautā: “Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Jēzus nav šeit, bet ir augšāmcēlies.” Vai tad viņas neatceras, ko Jēzus tām sacīja, vēl Galilejā būdams?" M.Urdzesprediķi un apsveikumu 2019.gada Lieldienās lasiet pielikumā.

Pielikums:
Download this file (Lk. 24,1-12.pdf)Lk. 24,1-12.pdf

Otrdien, 2019.gada 14. maijā no plkst. 13.00-16.30  Liepājas Diakonijas centrs organizē Zaļās birzs mikrorajona iedzīvotāju kopsapulci par tēmu “Dzīves apstākļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām savā mājvietā”. Pasākums notiks "Zaļās birzs" bibliotēkā, Talsu ielā 39. Aicināti piedalīties Zaļās birzs mikrorajona iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, viņu piederīgie, draugi, atbalsta personas un citi interesenti. Pasākums notiek vācu fonda “Aktion Mensch” atbalstītā projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros. Informācija par pasākumu pielikumā.

Photo0012

2019.gada 7.aprīlī Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes gada sapulce sākās ar dalībnieku reģistrēšanos un dievkalpojumu. Par sapulces vadītāju tika ievēlēta Karīna Krieviņa, par protokolētāju – Fēlikss Kovaļišins, kā arī – tika noteikta balsu skaitīšana. K. Krieviņa vēlreiz iepazīstināja klātesošos ar dienas kārtību (TE>) . 

Lasīt tālāk ...

Konference "Lemti nabadzībai? Kā izdzīvot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?" notiks 2019.gada 5.aprīlī Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. To rīko Liepājas Diakonijas centrs projekta "Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros ar vācu fonda "Aktion Mensch" un Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas atbalstu. Konferences dienas kārtība un cita informācija pielikumā.

Pielikums:
Download this file (Konference.pdf)Konference.pdf

Laipni aicinām Jūs piedalīties Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes kopsapulcē, kas notiks svētdien, 2019.gada 7.aprīlī pēc dievkalpojuma plkst. 16.30. Ielūgums ar dienas kārtību un pilnvara (ja nevarat piedalīties un vēlaties pilnvarot citu Liepājas Krusta draudzes locekli) - pielikumā. Lūdzam parakstīties Diakonijas centrā, ka esat saņēmuši informāciju par Draudzes kopsapulci. Pilnvaras paraugu var saņemt pēc dievkalpojuma vai pie draudzes priekšnieces Diakonijas centrā, darba dienās, no plkst. 10.00-13.00.

LDC1

2019.gada 2. martā Liepājas Kristīgajā bērnudārzā, Celmu ielā 4, Diakonijas centrs (LDC) organizēja Laumas mikrorajona iedzīvotāju kopsapulci par tēmu "Dzīves apstākļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām savā mājvietā". Bija aicināti piedalīties Laumas mikrorajona iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, viņu piederīgie, atbalsta personas, pašvaldības un sociālā dienesta darbinieki, kā arī citi interesenti. 

Lasīt tālāk ...

Specin1

No kreisās puses: lektore Anete Nīlsena un Agata Babina

Tāpat kā pirmajā spēcināšanas programmas seminārā “Action Learning” lektori no Dānijas, kura runāja angļu valodā, tulkoja Liepājas Universitātes valodniecības doktorante, biedrības “Radi Vidi Pats” aktīviste Agata Babina. Viņa arī pati iesaistījās semināra procesā, daloties ar savu pieredzi.

Lasīt tālāk ...

Spēcināt sadarbību, cilvēku savstarpējās attiecības un sadraudzību, kopīgiem spēkiem aizstāvēt savas intereses, reizē arī mazināt atstumtību, īpaši pievēršoties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, – šie nolūki izdevās, Liepājas Diakonijas centram kopā ar vairāku novadu pārstāvjiem četru gadu laikā iesaistoties kopīgā starptautiskā projektā "SEMPRE (Spēcināšana reģionos)". 

Lasīt tālāk ...

Nosegums1

2019.gada 1.februārī Liepājas Diakonijas centrs organizēja SEMPRE projekta noslēguma izvērtēšanas pasākumu (dienas kārtība TE>). Pārskatu par projekta gaitu, no 01.11.2016 līdz 28.02.2019., sniedza Mārtiņš Urdze (ziņojums pielikumā). Sekoja projekta vietējā sadarbības tīkla (VST) dalībnieku prezentācijas un atsauksmes, kurās dalījās Rucavas, Grobiņas (prezentācija pielikumā), Bārtas, Durbes atbalsta grupas un Atbalsta grupa ratiņniekiem. 

Lasīt tālāk ...