vie2019.gada 13.septembra dievkalpojumā mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķa tēma bija veltīta “Vienprātības grāmatai”, kur atrodamas luteriskās baznīcas pamatnostādnes. Viņš aicināja klātesošos uz lapiņām pierakstīt, kāda katram ir pieredze ar Dievu, kas tajā liekas būtisks un ko gribētu citiem pateikt par savu ticību. Tad vērsties pie blakussēdošā un dalīties savās domās, saviem vārdiem, personīgi. Pēc pārrunām, tie kuri vēlējās, tika aicnāti nolasīt pārdomas arī draudzei. Viesturs Šneiders (attēlā no labās puses): “Ticība ir Dieva dāvana. Dāvanas ir derīgas lietas, sevišķi, ja tās ir no Dieva. Dievam nevajag, lai mēs mestos uz ceļiem un lūgtu, tas vajadzīgs mums pašiem. Dieva dāvana ir laiks, kurā dzīvojam. Dod, Dievs, mums to pareizi izlietot.”

Turpmāk katra mēneša otrajā svētdienā mācītājs ar draudzi runās par kādu no Vienprātības rakstiem. Nākamajā šai tēmai veltītā dievkalpojumā, 10.11.2019., - par Augsburgas ticības apliecību. Lai sagatavotos, var izlasīt 7., 8., 14., 15., 28. artikulus

M.Urdzes sprediķis 13.10.2019. par “Vienprātības grāmatu” un ar to saistītiem svarīgiem jautājumiem - pielikumā. 

Foto: Fēlikss Kovaļišins

Apmācības - par smagi slimu un gulošu cilvēku aprūpi mājās - notiks ik ceturtdienu, no 17.10.2019. - 05.12.2019. plkst. 18.00 - 20.00 Liepājas Krusta baznīcā, Kr. Valdemāra ielā 7.

Pieteikšanās: pie Zigrīdas Ābeles, mob. 27762182 un Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, no plkst. 11.00-14.00

Nodarbību grafikpielikumā.

 

Pasākums notiek projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros.

aktion mensch1

Vēl ir vakances šādām Dienas centra nodarbībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:

lietišķās mākslas rokdarbi - trešdienās plkst.10.00-12.00 Diakonijā;

rotaļlietu šūšana - ceturtdienās plkst.10.00-12.00 Diakonijā.

 

Pieteikties pie Zigrīdas Ābeles, Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54, Liepājā, katru darba dienu no plkst. 10.00 - 14.00 vai pa tālr. 27762182.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus līdz šī gada 18.oktobrim pieteikties dalībai akcijā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”, kas šogad norisināsies no 4. līdz 8.novembrim. Uzņēmējiem tā ir iespēja ne vien iepazīt cilvēku ar invaliditāti profesionālās spējas, bet arī atrast vajadzīgos darbiniekus, atverot durvis savos uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās darba meklētājiem ar invaliditāti. Vairāk informācijas NVA tīmekļvietnē te>

 

Pļaujas svētki jauns 2

Jēzus saka: "ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks, un, kas man tic, tam neslāps nemūžam.” 

 

2019. gada 6. oktobrī Pļaujas svētku uzrunā mācītājs Mārtiņš Urdze aicināja domāt par uzticēšanos Dievam, par to - kādu Jēzu cilvēks meklē.

"Var atrast daudzus iemeslus - būt neapmierinātiem. Neapmierinātība ir kā dzinejspēks, kas virza uz pārmaiņām, valstī un mūsos pašos. Tā var arī novest pie Jēzus. Un var gadīties, ka Viņš patiešām uzklausa mūsu lūgšanas, palīdzot mums. Bet tad notiek kaut kas dīvains. Jēzus atsakās Sevi pakļaut manai neapmierinātībai, Viņš aicina mani - vienkārši uzticēties." M. Urdze.

Lasīt tālāk ...

Liepājas Diakonijas dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2019.gada 26.oktobrī rīko  ekskursiju ar maršrutu: pilapskate Jaunpilī un siera iegāde (ar atlaidi) pienotavā, Šlokenbekas muižas un Ceļa muzeja apmeklējums - Tukumā.

Izbraukšana no Liepājas Universitātes plkst. 7.00 no rīta. Ekskursijas maksa - 20 EUR no personas, iekļautas nosaukto apskates vietu cenas (izņemot iepirkšanos).  Samaksāt un uzzināt vairāk: pie Zigrīdas Ābeles, Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54, Liepājā, katru darba dienu no plkst. 10.00 - 14.00 vai pa tālr. 27762182.

Vēl ir brīvas vietas.

Kirbis jauns

2019.gada 5.oktobrī notika Ābolsvētku pasākums (progr. te>), ko rīko biedrība „Liepājas Diakonijas centrs" (LDC) sadarbībā ar Liepājas apkārtnes zemniekiem un rokdarbniekiem. komentēja viena no ilggadējām dalībniecēm Velta Maļika, tas izdevās skaists un labi apmeklēts. Pieprasīti bija gan dažnedādie rudens gardumi no zemniekiem, gan krāšņi un noderīgi rokdarbi, ko "Domino tirdziņā" piedāvā cilvēki ar īpašām vajadzībām. Savu diakonijas produkciju realizējarī Klaipēdas Sandora.

Lasīt tālāk ...

abols2

Ielūdzam visus uz gadskārtējiem Ābolsvētkiem, kas notiks 2019.gada 5.oktobrī Kr. Valdemāra ielā 7, Liepājā; sākums plkst. 9.30 ar svētbrīdi Krusta baznīcā. Pēc tam tiks tirgoti augļi, dārzeņi un citi labumi - no vietējām zemnieku saimniecībām - par ziedojumiem. Būs mūzika, atrakcijas, izsole, loterija, nodarbības bērniem, galda spēles, labāko apbalvošana u.c.. Īpašie viesi – Klaipēdas Sandora. Domino tirdziņā varēs iegādāties mantas, ko gatavo cilvēki ar īpašām vajadzībām. Programma pielikumā.

/Foto: D. Auders/

 

diak3

2019. gada 27. septembrī Liepājas Diakonijas centrs (LDC), projekta "Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros, rīkoja pasākumu par tēmu "Vides (ne-)pieejamība Liepājā 2019". Programma TE>. Sākumā Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš sniedza informāciju par to, kā cilvēkiem ar īp. vaj. pilsētā labāk pārvietoties pašreizējos apstākļos. 

Lasīt tālāk ...

Liepājas Diakonijas centrs īsteno nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu "Talantu darbnīca 2019". Tā ietvaros notiek dažādas rokdarbu nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vēl kādiem interesentiem ir iespēja pievienoties un apgūt jaunas prasmes, atrast domubiedrus un papildināt rudenīgā laika nokrāsas ar saviem - košiem un daudzveidīgiem rokdarbiem. Interesenti laipni aicināti pieteikties Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, pie Zigrīdas Ābeles, tālr. 27762182. Nodarbību grafiks 2019. gada oktobra mēnesim - pielikumā.

Accelerators iepazist kopbilde

2019. gada 10. septembrī Rucavas kultūras namā notika projekta "SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation" paredzētais mikroprojekta "Recepšu burtnīca" darbības talākveicināšanas iepazīšanās seminārs. Kā paudsemināra dalībnieks, Grobiņas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (cīv) iniciators Andris Leimants - Rucavas atbalsta grupai ir ļoti veiksmīgas idejas. Tās īstenotais "SEMPRE" mikroprojekts "Recepšu burtnīca" guva lielu atsaucību.  

Lasīt tālāk ...

Dzīvojamā māja, kas piektdien, 2019. gada 6. septembrī nodega Nīcas novada Nīcas pagastā, piederēja Liepājas Diakonijas centra šoferim Andrim ar ģimeni. Visi, kas vēlas šai ģimenei palīdzēt ar ziedojumu, aicināti sazināties ar Zigrīdu Ābeli: Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54, Liepājā, darba dienās no plkst. 10.00-14.00, tālr. 27762182.

Liepājas Diakonijas centrs projekta "Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros pirmajā pusgadā ir organizējis trīs iedzīvotāju kopsapulces Liepājas pilsētas mikrorajonos. Tajās izteiktos priekšlikumus, vajadzības un sūdzības sk. TE> 

Lai tos tuvāk apspriestu un izvērtētu, meklējot kopīgus risinājumus, mēs rīkosim divus pasākumus, kas notiks Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, Kr. Valdemāra ielā 7:

piektdien, 27. septembrī plkst. 11.00 – 14.00 par tēmu Vides (ne-)pieejamība Liepājā 2019,

piektdien, 8. novembrī  plkst. 11.00 – 15.00 par tēmu Slimu un gulošu cilvēku aprūpe mājās.

 

Ielūgumus uz pasākumiem u.c. informāciju sk. pielikumā.

GitPuc 2

2019. gada 25. augustā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā viesojās un sprediķi lasīja mācītāja-emeritus Gita Putce. Muzicēja draudzes ansamblis "Per Aspera". Sadraudzībā pēc dievkalpojuma klātesošie dalījās pārdomās par sprediķī dzirdēto, kas visiem raisīja svētīgas pārdomas. Īpaši lika aizdomāties mācītājas teiktais par Jēzu kā dzīvības maizi.

G.Putce pastāstīja par savu viesošanos Latvijā pie dēliem Mārtiņa un Toma Urdzēm, kā arī tuvinieku kapu apmeklējumiem, kuru ģimenei daudz. Mācītāja solīja Krusta draudzi apciemot atkal.

Sadraudzību vadīja Helga Mazure ar ģimeni, parūpējoties arī par garšīgiem cienastiem.

Dievkalpojums bija veltīts ziedojumu vākšanai, lai palīdzētu liepājnieces Jeļenas Novikovas dēlam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, info TE>

Karina

2019. gada 18. augustā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes  dievkalpojumā mācītāja prombūtnes laikā sprediķi nolasīja mūsu lektore Karīna Krieviņa. Turpinājumā viņa pastāstīja par to, ka Aizputes autonomai ev. lut. draudzei tiesāšanās ar LELB par draudzei piederošo nekustamo īpašumu beidzās ar pozitīvu iznākumu - par labu Aizputes draudzei. K. Krieviņa informēja, ka 25.09.2019. Krusta draudzes dievkalpojumā viesosies mācītāja-emeritus Gita Putce un tiks vākti ziedojumi, lai palīdzētu liepājnieces Jeļenas Novikovas dēlam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā.

Mīļie draugi!

2019. gada 25. augustā Liepājas Krusta draudzē, Kr. Valdemāra ielā 7, notiks dievkalpojums, kurā sludinās mācītāja (emeritus) Gita Putce. Šī dievkalpojuma laikā tiks vākts ziedojums liepājnieces Jeļenas Novikovas dēla vajadzībām. Zēns pārvietojas ratiņkrēslā, un ir nepieciešams uzbūvēt pacēlāju, lai bez problēmām varētu iekļūt un izkļūt no mājas (par problēmu uzzinājām TE>). Daļu no nepieciešamās summas segs pašvaldība, bet viena daļa Jeļenai jārod pašai. Palīdzēsim!
Esiet mīļi gaidīti dievkalpojumā 25.augustā plkst. 15.00, kur būs iespēja ziedot šim projektam. Katrs mazumiņš ir no svara! Būsim atsaucīgi!
Ja nevarat ierasties uz dievkalpojumu, savu ziedojumu varat pārskaitīt uz Jeļenas kontu: LV24HABA0551006277522.

Cieņā,
Liepājas Krusta ev. lut. draudzes valde
un rakstvedis Fēlikss Kovaļišins

Tālr. 26778690

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.