Photo0012

2019.gada 7.aprīlī Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes gada sapulce sākās ar dalībnieku reģistrēšanos un dievkalpojumu. Par sapulces vadītāju tika ievēlēta Karīna Krieviņa, par protokolētāju – Fēlikss Kovaļišins, kā arī – tika noteikta balsu skaitīšana. K. Krieviņa vēlreiz iepazīstināja klātesošos ar dienas kārtību (TE>) . 

Lasīt tālāk ...

Konference "Lemti nabadzībai? Kā izdzīvot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?" notiks 2019.gada 5.aprīlī Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. To rīko Liepājas Diakonijas centrs projekta "Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros ar vācu fonda "Aktion Mensch" un Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas atbalstu. Konferences dienas kārtība un cita informācija pielikumā.

Pielikums:
Download this file (Konference.pdf)Konference.pdf

Laipni aicinām Jūs piedalīties Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes kopsapulcē, kas notiks svētdien, 2019.gada 7.aprīlī pēc dievkalpojuma plkst. 16.30. Ielūgums ar dienas kārtību un pilnvara (ja nevarat piedalīties un vēlaties pilnvarot citu Liepājas Krusta draudzes locekli) - pielikumā. Lūdzam parakstīties Diakonijas centrā, ka esat saņēmuši informāciju par Draudzes kopsapulci. Pilnvaras paraugu var saņemt pēc dievkalpojuma vai pie draudzes priekšnieces Diakonijas centrā, darba dienās, no plkst. 10.00-13.00.

LDC1

2019.gada 2. martā Liepājas Kristīgajā bērnudārzā, Celmu ielā 4, Diakonijas centrs (LDC) organizēja Laumas mikrorajona iedzīvotāju kopsapulci par tēmu "Dzīves apstākļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām savā mājvietā". Bija aicināti piedalīties Laumas mikrorajona iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, viņu piederīgie, atbalsta personas, pašvaldības un sociālā dienesta darbinieki, kā arī citi interesenti. 

Lasīt tālāk ...

Specin1

No kreisās puses: lektore Anete Nīlsena un Agata Babina

Tāpat kā pirmajā spēcināšanas programmas seminārā “Action Learning” lektori no Dānijas, kura runāja angļu valodā, tulkoja Liepājas Universitātes valodniecības doktorante, biedrības “Radi Vidi Pats” aktīviste Agata Babina. Viņa arī pati iesaistījās semināra procesā, daloties ar savu pieredzi.

Lasīt tālāk ...

Spēcināt sadarbību, cilvēku savstarpējās attiecības un sadraudzību, kopīgiem spēkiem aizstāvēt savas intereses, reizē arī mazināt atstumtību, īpaši pievēršoties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, – šie nolūki izdevās, Liepājas Diakonijas centram kopā ar vairāku novadu pārstāvjiem četru gadu laikā iesaistoties kopīgā starptautiskā projektā "SEMPRE (Spēcināšana reģionos)". 

Lasīt tālāk ...

Nosegums1

2019.gada 1.februārī Liepājas Diakonijas centrs organizēja SEMPRE projekta noslēguma izvērtēšanas pasākumu (dienas kārtība TE>). Pārskatu par projekta gaitu, no 01.11.2016 līdz 28.02.2019., sniedza Mārtiņš Urdze (ziņojums pielikumā). Sekoja projekta vietējā sadarbības tīkla (VST) dalībnieku prezentācijas un atsauksmes, kurās dalījās Rucavas, Grobiņas (prezentācija pielikumā), Bārtas, Durbes atbalsta grupas un Atbalsta grupa ratiņniekiem. 

Lasīt tālāk ...